woensdag , 29 maart 2017
Nieuwe vraag
Home » Interessante Artikelen

Interessante Artikelen

10 Ramadan tradities wereldwijd

Ramadan

De maand Ramadan is een maand waarin moslims over de hele wereld vasten. Natuurlijk heeft de cultuur van een land ook invloed op de beleving van de maand Ramadan. Door deze diversiteit ontstaan prachtige plaatjes! …

Lees verder »

De vrije wil en de verrijzenis

Vrije wil

De mens heeft een unieke plaats tussen de schepsels. Hij werd geëerd met vrije wil om het eigen leven te kunnen ordenen. Deze vrije wil is de uiting van de Goddelijke Genade. Bij goed gebruik …

Lees verder »

Koffie: het goud van de burgerij

Koffie

Dagelijks worden er 1,6 miljoen bekers koffie gedronken. Het is een van de meest populaire dranken in de wereld. Daarom wordt er veel in koffie gehandeld. Maar waar komt koffie eigenlijk vandaan? Er zijn vele …

Lees verder »

De verhevenheid van de Koran

Koran

Wanneer de ware boodschappen van de Koran begrepen zullen worden, zal het de wereld leiden tot een betere, veiligere, vredigere, een meer harmonieuze en orderlijke wereld. Zij die claimen in naam van de Koran te …

Lees verder »

Het vinden van geluk

Geluk

De hedendaagse mens lijkt moeite te hebben met het vinden van geluk. Omdat velen van ons niet weten wat ‘geluk’ precies inhoudt, zoeken we geluk op de verkeerde plaatsen of denken we dat we gelukkig …

Lees verder »

De nobele profeet als vader

Profeet

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) blonk uit in elke levensfase. De mensen moeten hem niet met zichzelf of met eigentijdse, zogenaamd ‘belangrijke persoonlijkheden’ vergelijken. Onderzoekers zouden naar hem, degene die de engelen …

Lees verder »

Kinderen in de moskee

Moskee

In de tijden van vreugde waren kinderen vrij om te gaan naar de moskee, wanneer ze maar wilden, hoe oud ze ook waren. Het is jammer dat we tegenwoordig denken dat we de heiligheid van …

Lees verder »

Imam Al-Ghazali over het vasten

Vasten

Weet, oh geliefde lezers, dat er drie soorten vasten zijn. (1) Het vasten van de gemiddelde moslim. Het is jezelf weerhouden van eten, drinken en seksuele gemeenschap. (2) Het vasten van enkele moslims. Het is …

Lees verder »

Ashabi Soeffa

Ashabi Soeffa

De Masjid an-Nabawi was al gedurende het leven van de Profeet, vrede zij met hem, het sociale centrum van de stad Medina, een school, gebedsruimte en het huis van de Profeet, vrede zij met hem. …

Lees verder »

Altruïsme (I’thar)

Altruïsme

Altruïsme (i’thar), de voorkeur aan anderen geven boven jezelf bij het verrichten van een goede daad, betekent volgens de moralisten, het voorrang geven aan de gemeenschappelijke belangen van de gemeenschap over het eigen belang; volgens …

Lees verder »

Eerlijkheid in handel

Handel

Imam Abu Hanifa vraagt aan de vrouw die stoffen aan hem wilt verkopen voor kleding, hoeveel deze stoffen kosten. De vrouw reageert met: “100 dirham o Imam.” “Nee, dit is meer waard.” zei de Imam …

Lees verder »

Het huwelijk en de thuissituatie

Huwelijk

– Genot is niet het doel van het huwelijk; het doel is het tot stand brengen van een gezin, de duurzaamheid en het voortbestaan van de natie zeker stellen, het individu behoeden voor verwarrende gedachten …

Lees verder »

Het gebed

Het gebed

Bidden schenkt de ziel en het verstand rust en is makkelijk voor het lichaam. Bovendien transformeert de juiste intentie onze daden en ons gedrag in aanbidding. Zo wordt onze korte levensduur ten goede van het …

Lees verder »

Maatschappelijk evenwicht

Evenwicht

Om een sociaal evenwicht en sociale orde in stand te houden, worden extremen vermeden in de Islam. Om die reden staat men dan ook afkeurend tegenover monopolie en moordende concurrentiestrijd. De essentie van de Islam …

Lees verder »

Het geboorteland van de Profeet

Profeet

In die verduisterde tijd, lag het duister dikker en zwaarder over één land dan over elk ander. De buurlanden Perziё, Byzantium en Egypte bezaten een glimp van beschaving en een zwak schijnsel van wetenschap, maar …

Lees verder »

Koran uit de 7e eeuw

Koran

Een handgeschreven Koran in de bibliotheek van de Tübingen Universiteit, afkomstig uit de 7e eeuw! Het is ongeveer 20 tot 40 jaar na het heengaan van de nobele profeet Mohammed (vrede zij met hem) geschreven. …

Lees verder »

O mijn ziel!

Ziel

Uit het eenentwintigste woord van de Risale-i-Nur (aangeraden om te lezen als je de achtergrond van het gebed wil begrijpen): Een man die gezien zijn leeftijd, postuur en maatschappelijke status hoog in aanzien stond, zei …

Lees verder »

De Schepper

Schepper

Een antwoord op een evolutionist die denkt dat hij een geleerde is. De evolutionist vraagt waarom Allah Zijn naam niet op de Mount Everest heeft geschreven en zegt: “Dus Allah schrijft Zijn naam op de …

Lees verder »

Niet-moslim rechten in het Ottomaanse Rijk

Ottomaanse

Net zoals andere voorgaande islamitische rijken, toonden de Ottomanen grote tolerantie en acceptatie tegenover niet-moslim gemeenschappen in hun rijk. Dit is gebaseerd op islamitisch recht met betrekking tot de status van niet-moslims. Ze worden beschermd, …

Lees verder »

Jezus in de islam

Jezus

6 belangrijke islamitische punten over Jezus ! 1. Een persoon die niet in Jezus (Isa), vrede zij met hem, gelooft kan geen moslim zijn. Moslims moeten in alle profeten geloven en ze ook respecteren om …

Lees verder »

Gebruiken binnen het Ottomaanse Rijk

Ottomaanse

– Wanneer men gele bloemen voor het raam legde, betekende dit dat er een zieke was in het huis. Hiermee verzochten ze de voorbijgangers om geen lawaai te maken. Handelaren liepen dan stil voorbij, en …

Lees verder »

Rust onder de boom

Boom

Na het behalen van zijn studie, besloot een jongeman op wereldreis te gaan. Hij hoopte nieuwe dingen te leren en misschien de betekenis van het leven te kunnen begrijpen… In één van de bezochte landen …

Lees verder »

Ashura

Ashura

De maand Moeharram is de maand die als ‘’Shehroellahi’l Moeharram” (de maand van Allah) bekend staat. Natuurlijk heeft Allah geen bepaalde maand, dag of jaar, maar onze nobele Profeet heeft deze maand zo genoemd om …

Lees verder »

Het mooiste geschenk

Geschenk

“Tijdens mijn zakenreis in Turkije… Ik zou te laat komen op de vergadering. Dus ik stapte snel in de taxi en trof een vriendelijke taxichauffeur. Hij vertelt en ik luister… We komen net aan op …

Lees verder »

Een brief aan de zieken

Brief

Oh patiënt vol zelfbeklag! Je hebt geen recht van klagen, je zou eerder dankbaar en geduldig moeten zijn. Jouw lichaam, je ledematen en je organen zijn niet jouw eigendom. Jij hebt ze niet zelf gemaakt …

Lees verder »

Hamza & Zaynab

Hamza

Hamza en Zaynab hielden al van kleins af aan van elkaar. Ze waren samen opgegroeid en wilden na jaren met elkaar trouwen. Zaynab wachtte op het moment dat Hamza haar ten huwelijk zou vragen, maar …

Lees verder »

Vader & Zoon

Zoon

Het was weer een van de gewoonlijke dagen toen de man moe en chagrijnig van werk thuis kwam. Zoon: Papa, mag ik je wat vragen? Vader: Tuurlijk, wat is er? Zoon: Papa, hoeveel verdien je …

Lees verder »

Essentiële eigenschappen van Allah

Allah

Allah de Verhevene heeft zowel essentiële als actieve eigenschappen. Het verschil tussen deze twee is, dat iedere eigenschap waarvan het tegenovergestelde toegeschreven kan worden aan Allah de Verhevene een actieve eigenschap is, zoals de Schepper …

Lees verder »

De straat van Gibraltar

Gibraltar

De Straat van Gibraltar is vernoemd naar de Marokkaanse legerleider Tariq ibn Zijad. In 711 nam hij 7000 Berberse strijders mee en stak hij vanuit Marokko over naar Spanje via Gibraltar. De naam van Gibraltar komt …

Lees verder »

Manuscript van de Koran

Koran

Een van de oudste nog steeds bestaande manuscripten van de Koran: de Sana’a manuscript. Het werd ontdekt in Yemen in 1972 tijdens de restauratie van de Grote Moskee van Sana’a. Uit een radiometrische analyse van …

Lees verder »

De hulp van het Ottomaanse Rijk aan Ierland

Ottomaanse rijk

In 1845 had de Grote Ierse Hongersnood het gevolg dat meer dan een miljoen mensen overleden. De Ottomaanse Sultan en tevens Kalief Abdulmecid verklaarde dat hij 10,000 sterling (=Britse munteenheid) wilde sturen naar de Ierse …

Lees verder »

Mohammad ibn Musa Al-Chwarizmi

Mohammad ibn Musa Al-Chwarizmi was een islamitische Perzische wetenschapper, die uiteindelijk de grondlegger van algebra en het algoritme in de wiskunde is geworden. Hij werd geboren in Khiwa: een stad in de streek Khwarizm, dat …

Lees verder »

Abbas ibn Firnas

Abbas

Islamitische geleerde van Berberse afkomst. Zijn naam was Abbas ibn Firnas (810-888 na Chr.). Hij was een zeer veelzijdige Islamitische geleerde van Berberse origine. Hij was geleerde, ingenieur, arts, Arabisch dichter en Andalusisch muzikant. Met …

Lees verder »

Jabir ibn Hayyan

Jabir

De belangrijke rol van wetenschap in de islam: Jabir ibn Hayyan Jabir ibn Hayyan is de uitvinder van experimentele scheikunde. Hij wordt dan ook “de vader van alle scheikundigen” en “de vader van de scheikunde” …

Lees verder »