woensdag , 29 maart 2017
Nieuwe vraag
Home » Vraag & Antwoord » Overige

Overige

Ik ben depressief, wat kan ik doen?

Vraag: Ik heb een probleem, waardoor ik aan zware depressie lijd. De laatste tijd heb ik veel last van jaloezie tegen mijn broeders. Er zijn veel gunsten die ik heel graag wil krijgen. Ik verricht …

Lees verder »

Wat is Miraj (hemelvaart)?

Hemelvaart

Mir’aj (hemelvaart) houdt een reeks van gebeurtenissen in die begonnen met de nachtreis -die Isra heet- welke de Profeet zowel geestelijk als lichamelijk maakte, met de opdracht van Allah, middels een speciale drager die ‘Buraq’ wordt genoemd. …

Lees verder »

Welke vorm van Roeqya is toegestaan?

Roeqya

Volgens de geleerde Ibn Hadjar al Asqalani zijn de geleerden het erover eens dat wanneer de volgende drie voorwaarden aanwezig zijn, dat roeqya toegestaan is in de islam: 1) Het dient gedaan te worden met …

Lees verder »

Is de islam voor iedereen?

Islam

Inderdaad de islam is voor iedereen, onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is naar de gehele mensheid gezonden. ‘Zeg: O mensheid, ik ben voor jullie allen een boodschapper van Allah’ (Koran 7:158) …

Lees verder »

Is de islam een manier van leven?

Leven

Als religie is de islam inderdaad een manier van leven, in die zin dat het een compleet stel richtlijnen biedt voor zowel de praktische als de spirituele dimensies van het alledaagse leven. Zowel de Koran …

Lees verder »

Wat is een mudjaddid?

Mudjaddid

Onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is de Zegel der Profeten. Na hem zullen geen nieuwe profeten meer gestuurd worden. Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij …

Lees verder »

Wat houdt de ‘Lejletoel Beraat’ in?

Beraat

Lejletoel Beraat is één van de heilige nachten in de Islam. Het is in de nacht van de 14e van Sjabaan die overgaat in de 15e. Beraat betekent: Dichterbij de verlossing staan. Deze nacht is gezegend door Allah en …

Lees verder »

Wat betekent ‘soennah’?

Soennah

Soennah betekent als woord, ‘manier, verloop, aard, beginsel, wet’. Als religieuze term heeft het de volgende betekenissen: De woorden, daden en de ‘takrir’s’ van de profeet (vrede zij met hem). Takriri Soennah houdt in: Datgene wat …

Lees verder »

Hoe moet ik omgaan met weswese?

Weswese

Ik ben al een tijdje bezig met het praktiseren van mijn geloof. Mensen denken daarom ook dat ik heel religieus en standvastig ben, maar van binnen voel ik me heel ziek en zwak. Ik heb …

Lees verder »

Wat betekent het woord islam?

Islam

Letterlijk, betekent het woord ‘islam’ ‘onderwerping’ of ‘overgave’ en betekent het woord ‘moslim,’ ‘degene die zich heeft onderworpen (of overgegeven).’ Het woord ‘islam’ is afgeleid van de stam ‘seleme’ wat in het Arabisch‘vrede’ betekent. In …

Lees verder »

Moedigt de islam terrorisme aan?

Terrorisme

De islam staat terrorisme niet toe en toont geen enkele vorm van tolerantie jegens terrorisme. Zelfs in de letterlijke betekenis van het woord ‘islam’ vinden we verwijzingen naar vrede. Letterlijk betekent ‘islam’ namelijk ‘onderwerping’ of …

Lees verder »

Wat is jihad?

Jihad

Het Arabische woord ‘jihad’ betekent letterlijk strijden of streven en is van toepassing op elke inspanning die iemand levert. In deze betekenis streeft een student om zijn diploma te behalen. Een zakenman streeft ernaar geld te …

Lees verder »