woensdag , 29 maart 2017
Nieuwe vraag
Home » Vraag & Antwoord » Islam & andere religies » Wanneer is de islam ontstaan?
Islam

Wanneer is de islam ontstaan?

Adam (v.z.m.h) is de eerste mens en tevens de eerste profeet. Onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is de laatste profeet. Tussen hen zijn er duizenden profeten (v.z.m.h) gekomen. Hun boodschap was de Islam en hun volgelingen Moslim.

 ‘Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprechte Moslim….” (Koran 3-67)

In een andere ayaat (vers) lezen we dat zelfs farao op het punt dat hij verdronk zei:
‘Ik geloof dat er geen God is dan Hij, in Wie de kinderen van Israels geloven en ik behoor tot de Moslims’ (Koran 10-90)
Zelfs voordat onze geliefde Profeet (v.z.m.h) geboren was, kenden en geloofden de mensen in Mekka en omstreken in Allah. Ze noemden hun kinderen ‘Abdoellah’. Zoals we weten heette de vader van onze edele Profeet (v.z.m.h) ook Abdoellah. Het probleem was dat de mensen Allah allleen bij naam kenden. Naast Allah eerden ze de vele afgoden die in Kaaba was. Er waren maar enkele mensen, zoals onze edele Profeet (v.z.m.h) die hun gebeden alleen tot Allah richtten en Hem geen deelgenoot kenden.

Zie ook

Hoe moeten wij omgaan met al dat mediageweld tegen de islam?

Vraag: Hoe moeten wij omgaan met al dat mediageweld tegen de islam? Ik voel me in …

Wonderen

Waarom zien we tegenwoordig “geen” wonderen meer gebeuren?

Wonderen zijn bovennatuurlijke gebeurtenissen die Allah aan zijn Profeten laat verrichten. Met deze wonderen steunt …