Nieuwe vraag

Aalmoes voor een nieuwe dag

Aboe Hoerayra (Moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd:

“Voor elke dag die aanbreekt dient een mens een (vreugde) aalmoes te geven. Het rechtvaardig oordelen tussen twee personen en het herstellen van de verbroken vriendschap tussen deze twee personen is een aalmoes. Het helpen van iemand met zijn voertuig of met het sjouwen van spullen naar het voertuig is een aalmoes. Het zeggen van een vriendelijke woord is een aalmoes. Elke stap die je zet om het gebed te kunnen verrichten is een aalmoes. Het verwijderen van een obstakel die je op je weg ziet (waardoor het verkeer belemmerd kan worden) is een aalmoes.” (Buhari-2707, Moeslim-1007,1009)

Zoals men uit de Hadith kan vernemen heeft elke dag recht op een aalmoes van de mens. Het feit dat men gezond en al de dag heeft bereikt is een reden om een aalmoes te geven.