Nieuwe vraag

Afgunst, relatiestokers, waarzeggerij

“Degenen die afgunstig zijn, stoken tussen andermans relaties en zich bezighouden met ‘waarzeggerij’, behoren niet tot mijn Oemmah. Ik behoor ook niet tot hen.” (Tabrani)

Deze Hadith vertelt ons dat deze drie eigenschappen in strijd zijn met de islam. Een moslim kan zich niet bezighouden met deze drie zaken. De Boodschapper van Allah, v.z.m.h., heeft duidelijk weergegeven dat mensen, die deze drie eigenschappen bezitten, niet tot zijn Oemmah behoren.