Nieuwe vraag

Allah en Zijn dienaar

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet, vzmh, zei:

“Allah, de Heer van Eer en Glorie, zegt:  wie een goede daad verricht, zal tien maal beloond worden, of ik zal hem meer geven; en wie een slechte daad verricht zal overeenkomstig gestraft worden, of Ik zal hem vergeven. En wie Mij de breedte van een hand nadert, nader Ik een armlengte en wie Mij een armlengte nadert, nader Ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen; en wie Mij lopend nadert, ren Ik tegemoet. En wie Mij tegemoet komt met een aardoppervlak vol zonden, zonder Mij deelgenoten toe te kennen, zal Ik tegemoet komen met een gelijke mate van vergeving.” (Muslim)