Nieuwe vraag

Barmhartigheid van Allah tegenover een vrijgevig persoon

“Zie de zondes van een vrijgevig persoon over het hoofd, want voor elke keer dat zijn voet glijdt, zal Allah zijn hand vasthouden (overeind brengen).” (Ibnu-abiddoenya, Asbahani)

Vrijgevigheid is een karaktereigenschap die Allah zeer liefheeft. Een vrijgevig persoon kan fouten en zondes begaan, maar zijn vrijgevige karakter zal ertoe leiden dat zijn zondes en fouten door Allah worden vergeven. Allah zal Zijn vrijgevige dienaar een gunst geven en barmhatig zijn jegens hem. Allah zal ieder keer wanneer een vrijgevig persoon valt hem, wegens zijn vrijgevige karakter, redden en hem weer op het juiste pad zetten.