Nieuwe vraag

Barmhartigheid van Allah

Anas bin Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De vreugde van Allah jegens zijn dienaar die berouw toont is nog meer als de vreugde van iemand die in een woeste woestijn zijn kameel (wat hij met water, eten en andere levensbehoeftes had beladen) heeft verloren en daarna zijn kameel weer heeft teruggevonden.” (Bukhari: 6308; Muslim: 2747)

Uit deze Hadith kunnen we de grootheid en oneindigheid van de barmhartigheid van Allah zien. Allah heeft niets liever dan dat zijn onderdanen hun fouten inzien en berouw tonen. Wanneer een persoon zijn fout inziet en berouw toont zal Allah Zijn barmhartigheid tonen en zijn zondes vergeven.