Nieuwe vraag

Barmhartigheid

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Op een dag kuste de Profeet (vzmh) zijn kleinzoon, Hasan, op een openbare plek. Eén van de mensen die daar aanwezig was, veroordeelde deze kus. Hij zei:

– ‘Ik heb tien kinderen, maar tot op heden heb ik geen van hen gekust.’

De Profeet keek naar hem en zei:

– ‘Degenen die niet barmhartig zijn jegens anderen zullen ook geen Erbarmen van Allah krijgen.’ ” (Bukhari – Adab 78; Muslim – Fada´il 43)

Het liefhebben van je vrouw, kinderen en kleinkinderen is een normaal verschijnsel. Allah heeft dit gevoel in de ziel van de mens geplaatst. Het onderschatten van dit gevoel of het onderdrukken ervan kan ertoe leiden dat Allah ook met jou geen Erbarmen zal hebben.