Nieuwe vraag

Ben jij wel goed genoeg? En Hoe overkom je twijfelen aan jezelf? – April week 1

Dit is hoe Musa (a.s.) zelftwijfel aanpakte…

Voel je je als een bedrieger op het werk? Thuis? Of in de grote doelen die je in het leven wilt bereiken? Dat betekent dat je last hebt van zelftwijfel.

 

Je bent niet alleen.

 

Vroeger dacht ik dat vertrouwen een genetische eigenschap was van degenen die voorbestemd waren voor grootsheid. Het was pas na het bestuderen van de levens van de volgelingen – zoals profeten, ondernemers, atleten, veranderaars – dat ik tot een transformatief besef kwam: vertrouwen moet doelbewust worden opgebouwd!

 

Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) is de meest genoemde profeet in de Koran. Het is bekend dat hij onbevreesd tegenover de farao heeft gestaan in een poging om het volk te bevrijden van tirannie: de belichaming van dapperheid.

 

Zijn moed en vertrouwen werden niet door toeval opgebouwd, maar eerder een gevolg van een zeer doelgerichte dua (smeekbede) aan Allah subḥānahu wa ta’āla (verheerlijkt en verheven zij Hij).

 

Vergeet niet dat Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) verwend en bevoorrecht begon in het paleis van de Farao, maar een ongelukkig voorval bracht hem ertoe te vluchten en berooid te worden. Jaren later, nog steeds met een schuldig geweten, wordt Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) door Allah [SWT] opgeroepen. Hij moet teruggaan naar de Farao en voor de onderdrukte Israëlieten bemiddelen. Op dit punt maakt Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) zijn emotionele dua:

 

(Mozes) zei: “Mijn Heer! Verruim mijn borst voor mij, [stel mijn hart open].”

26. Vergemakkelijk mijn taak voor mij.”

27. Maak elke knoop in mijn tong los (om mijn spreken vloeiender te maken);”

28. “Zodat ze mijn woorden helder en duidelijk verstaan.”

29. “En stel voor mij een helper aan uit mijn familie;”

30. “Aaron, mijn broer.”

31. Vergroot mijn kracht door hem,”

32. “En laat hem mijn taak met mij delen;”

33. Opdat wij U veelvuldig kunnen verheerlijken.”

34. “En U veelvuldig kunnen prijzen en gedenken.”

35. Voorwaar, U ziet ons altijd en U waakt altijd over ons.”

 

[Koran: Hoofdstuk 20, Verzen 25-35]

 

De beschrijving van de Koran is levendig. Wat resoneert in dit gedeelte is de interne strijd tussen gevoelens van ontoereikendheid, vertrouwen, nederigheid en zelfbewustzijn.

 

We ervaren soortgelijke gevoelens.

 

Weet dat uw gevoelens niet ongewoon zijn…

Hoe vaak hebben we niet het gevoel dat de taak die voor ons ligt ons ondanks onze kwalificaties intimideert?

 

Alles in ons en om ons heen zegt dat dit de juiste volgende stap is, maar toch aarzelen we. Het kan de presentatie aan onze collega’s zijn, een carrièreverandering, het schrijven van een artikel, het inschrijven voor een cursus, of het pleiten voor iemand die onrechtvaardig is behandeld. Dit gevoel van angst, overweldiging en zelftwijfel, leidt vaak tot een ongezonde verlamming.

 

Gelukkig kunnen we deze gevoelens in ons voordeel opnieuw een bestemming geven.

 

Allah [SWT] laat ons zien hoe dat te doen bij het beschrijven van Musa’s ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) dua.

 

Ten eerste begint Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) met het erkennen van de status van Allah [SWT] als de Heer, en dat alle succes van Hem [SWT] komt. Hij vraagt Allah [SWT] om zijn geest/borst uit te breiden en de zaak te verlichten; vervolgens erkent hij zijn beletsel en vraagt om de verwijdering ervan; in het laatste deel pleit hij voor een aanhanger van zijn directe familie.

 

Ik zal de details en implicaties van elke stap ophelderen.

 

1. Denk aan Allah subḥānahu wa ta’āla (verheerlijkt en verheven zij Hij) & dat U gekozen bent om uw eigen best te doen.

 

Allah [SWT] riep Musa op,

 

“Inderdaad, ik ben jullie Heer… en ik heb jullie gekozen…” Hoofdstuk 20, Verzen 12-13…

 

Stel je voor dat je wordt aangesproken door de machtigste persoon, je Almachtige Heer. Wat een ongelooflijke boost van vertrouwen; de Schepper van de Hemelen en de Aarde heeft jou gekozen om een rol te vervullen.

 

Alles begint met Allah [SWT].

 

Allah [SWT] is onze Schepper, Voorziener, Onderhouder en Heerser van het leven. Wanneer we geconfronteerd worden met een nieuwe kans, een enge onderneming, geeft het ons vaak vlinders in onze maag. We voelen een angstig gevoel van opwinding. Dit is zeker buiten onze comfortzone.

 

Hoe kunnen we verder gaan op een manier die Allah [SWT] behaagt?

 

Vraag jezelf af “welke richting wijst je morele kompas je aan?” Beschouwen degenen die u respecteert en degenen die u respecteren deze kans als goed voor uw groei?

 

Denkt u dat u over 5, 10, 20 jaar positief zou terugkijken op deze beslissing?

 

En als laatst: Is deze nieuwe stap iets waar Allah tevreden over zal zijn (subḥānahu wa ta’āla – verheerlijkt en verheven zij Hij)?

 

Zo ja, ga dan verder 🙂

 

 

 

2. Vraag Allah [SWT] om U uit te breiden

Allah [SWT] had Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) tot taak gesteld,

 

“Ga naar Pharoah. Inderdaad, hij heeft overtreden.” Hoofdstuk 20, vers 24…

 

Farao, dezelfde woeste tiran die babyjongens afslachtte en de bevolking tot slaaf maakte. Stel je voor hoe Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) het gevoel moet hebben gehad gevraagd te worden geconfronteerd met de leider van de goddelozen. Ongetwijfeld ontmoedigend. In nederigheid pleit Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem)

 

“Mijn heer, breid mijn borstkas uit” [Koran: Hoofdstuk 20, Vers 25]

 

– alsof de roeping zijn borstkas heeft vernauwd.

 

Soms hebben we het gevoel dat onze verantwoordelijkheden te groot zijn.

Ik kan niet stoppen met eten en drinken voor 18 uur.

 

Ik kan niet om 5 uur ’s morgens wakker worden om te bidden.

Ik kan niet opstaan om kritiek te uiten op het nieuwe werkbeleid.

Ik kan niet succesvol zijn op het werk en een liefdevolle relatie hebben met mijn familie.

 

“Dat kan ik niet.”

 

Kunt u zich de laatste keer bedenken dat een adviseur of mentor u vroeg om iets te doen en dit was uw onmiddellijke reactie?

 

Deze uitspraken zijn klassieke voorbeelden van wat psycholoog Carol Dweck “fixed mindset” noemt. Het tegendeel is waar, “de groeimindset” wordt geassocieerd met meer succes en prestatie.

 

Het uitbreiden van je borstkas is de islamitische groeimindset.

 

Als je merkt dat je middelen schaars zijn, zul je je beperkt voelen en dit zal je vermogen beperken om succes te zien. Allah [SWT] is Degene die ons onze middelen geeft, en de mogelijkheden om die middelen te gebruiken.

 

Door het vragen van Allah [SWT] om uw borstkas uit te breiden, kunt u de overvloed aan mogelijkheden zien en een visie krijgen op hoe succes eruit kan zien.

 

3. Omarm je obstakels

 

Musa [Alayhisselaam] pleitte:

 

“Maak deze taak voor mij gemakkelijk en maak de knoop van mijn tong los,” [Koran: Hoofdstuk 20, Verzen 26-27]

 

Hij nam zijn grootste zorgen en belemmeringen voor succes rechtstreeks naar Allah [SWT].

 

Hoe vaak kiezen we ervoor om onze obstakels te negeren in plaats van hun aanwezigheid te erkennen?

 

Een toxische manager, een vroege deadline, onvoldoende ervaring, een beperkt budget…etc. Obstakels staan niet alleen onze vooruitgang in de weg, ze zijn vaak zeer schadelijk. Deze schade wordt nog versterkt door een ongezond niveau van angst en vrees.

 

De boodschapper van Allah, Mohammed ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam (vrede en zegeningen van Allāh zijn op hem), leerde ons “Als Allah iemand goed wil doen, treft Hij hem met beproevingen”. Bukhari.

 

In deze lens zien we dat obstakels op zich niet slecht zijn. Maar eerder, onze obstakels, kunnen een middel zijn voor ons om dichter bij Allah te komen subḥānahu wa ta’āla (verheerlijkt en verheven zij Hij) en datgene wat Allah subḥānahu wa ta’āla (verheerlijkt en verheven zij Hij) goed voor ons vindt.

 

We leren van Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) om de obstakels op onze weg niet te negeren, maar – zoals Auteur Ryan Holiday beschreef – “Het obstakel is de weg”.

 

Elke nieuwe poging komt met territoriale onbekendheid die voortkomt uit onze eigen onervarenheid.

 

Ten eerste, erken deze onervarenheid. “Ik heb nooit iets van deze omvang gedaan. Ik heb nog nooit een product in deze industrie gelanceerd. Ik heb nog nooit gesolliciteerd voor dit soort functies.”

 

Als we eenmaal de aard van onze onervarenheid karakteriseren, kunnen we dan nederig bidden voor de moed om die te overwinnen?

 

Als we onze angsten negeren en onze hindernissen bagatelliseren, belemmeren we onze groei – ons vermogen om morgen groter te zijn dan wie we vandaag zijn.

 

 

4. Bouw een ondersteuningsnetwerk – beginnend met uw gezin

 

Musa ‘alayhi’l-salām (vrede zij met hem) kende de kritische aard van goed gezelschap:

 

“en schenk mij een helper van mijn familie.” [Koran: Hoofdstuk 20, vers 29]

 

Als mollige eerstejaarsstudent van de middelbare school heb ik me aangesloten bij het worstelteam, omdat ik dacht dat ik zou kunnen winnen met voldoende training bij deze geïndividualiseerde sport.

 

De volgende drie jaar werd de mislukking mijn vriend. Mijn laatste jaar was anders; zowel in mijn succes als in mijn aanpak. Ik slikte mijn ego in en vroeg de hulp van mijn oudere, veel atletischere broer om mijn uithoudingsvermogen en techniek te verbeteren.

 

Zijn hulp leidde tot mijn triomf. De sport werd een familiezaak. In dat seizoen liet Allah [SWT] me een lesje zien dat ik blijf leren: de mensen om je heen kunnen je helpen je voeten weer aan de grond te zetten of ze kunnen je ‘helpen’ verdrinken.

 

Elk succes vereist rotsvaste bedoelingen en een onwrikbare visie op de bestemming. Een vriend kan zich bij je voegen voor de rit, maar de familie werd geplaatst door Allah subḥānahu wa ta’āla (verheerlijkt en verheven is hij) om altijd aan je zijde te staan.

 

Familie komt op de eerste plaats. Ik heb vaak nagedacht over de mooie dua in de Koran:

 

En zij die zeggen: “Onze Heer! Maak dat onze echtgenoten en nakomelingen een middel tot geluk voor ons zijn (als troost voor onze ogen) en stel ons in staat om godvruchtigen te leiden (om een voorbeeldig middel te zijn om hen tot vroomheid en deugdzaamheid te leiden).” [Koran: Hoofdstuk 25: Vers 74].

 

Als uw echtgenoot, familie en geliefden uw aspiraties niet ondersteunen, neem dan afscheid van uw dromen. Hoewel er waarde zit in het verzamelen van hulp van vrienden, zeg ik eerst steun te vinden in je familie door ze steun te geven. Bouw hun dromen, verlangens en doelen. Waardeer hun advies. Waardeer hun aanmoediging. En bedank ze als ze je bekritiseren voor het afdwalen. Laat hun aanwezigheid de twinkeling in je ogen zijn.

 

Met deze stappen in het achterhoofd, pas de lessen van deze dua toe op je eigen strijd; gebruik de dua om je angsten en gevoelens niet alleen te erkennen, maar ook te omarmen om je te bekrachtigen.

 

Net als bij andere Korandua’s, draagt deze niet alleen gewicht in de schaal omdat het de woorden van Allah subḥānahu wa ta’āla (verheerlijkt en verheven is hij) zijn, maar ook omdat ze werden gebruikt door de grootste mensen uit het verleden toen ze geconfronteerd werden met hevige beproevingen. In onze eigen moeilijke tijden kunnen interne gevoelens van ontoereikendheid, angst en zelftwijfel het ergste in ons naar boven halen. Eerlijkheid met onszelf, nederigheid in het maken van dua, en een familie-gecentreerd ondersteuningsnetwerk helpen deze gevoelens van zelftwijfel om te zetten in vertrouwen en moed. Dit heb je nodig om te slagen.

 

 

 


Auteur: Dr. Safi Shareef
Dr. Safi is een kinderneuroloog in Noord-Texas. Als clinicus helpt hij kinderen die lijden aan neurologische aandoeningen zoals autisme, epilepsie en ADHD. Hij is een vooraanstaand pleitbezorger van mentorschap en Ihsan in de geneeskunde. Je kunt hem volgen op Twitter, Facebook en snapchat ‘safishareef’.

3 comments

  1. Is prachtig hoofdstuk, had ik juist nodig in deze tijd.
    Dat was een duw in de rug voor insha Allah de angsten weg te houden dichter bij Allah te komen. Insha Allah gaat Allah u belonen en vermakelijk.

  2. Alhamduallah voor deze kennis , maar ik werd als kind al onderdrukt door mijn moeder en broers en zussen deden mee met mij af te stoten en nu nog , misgunnen ken ik door mijn leven heen , alleen de liefde van mijn vader was er alhamduallah altijd al geweest en nu nog zijn vertrouwen en zijn toespraak geven mij nog hoop , en zefs dat gunnen ze mij niet in de family, het is alsof ik leef door de hoop van de aandacht en liefde van mijn vader meer niet , wat kan ik doen ? Heb alles alhamduallah gedaan voor de liefde van mijn moeder en broers en zussen te krijgen en de mijne te laten beantwoorden maar helaas niets , door mijn vader is Allah met mij alhamduallah, sobhanallah,