Nieuwe vraag

Bescheiden en zacht van aard

“Zal ik jullie bericht geven over degenen die verboden zijn voor de Hel of degenen voor wie de Hel verboden is? Zij zijn degenen die bescheiden zijn en zacht van aard zijn.” (Tirmidhi, Ibnoe Hibban)

Degenen voor wie het verboden is om de Hel te betreden hebben drie eigenschappen: zij zijn zacht van aard, ze zijn bescheiden en ze vergemakkelijken/verlichten de zaken voor anderen.