Nieuwe vraag

Bestuurders

Aboe Sa’id Hasan al-Basri (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De slechtste bestuurders zijn degenen die jegens hun volk hard en stroef regeren.” (Muslim-1830)

Bestuurders (van een land) zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van hun volk. Bestuurders dienen niet op een anarchistische wijze te regeren. Zij staan in dienst van de bevolking. Het is hun taak om de samenleving op een verantwoorde, rechtvaardige, bescheiden en barmhartige manier te regeren. Bestuurders die hun volk onrecht aandoen worden als de slechtste mensen beschouwd.