Nieuwe vraag

Blijdschap en verlichting in het hart van een moslimbroeder

“In het aangezicht van Allah is er niks geliefder dan het plaatsen van blijdschap en verlichting in het hart van je moslimbroeder.” (Ramoezoel-Hadis)

Het is een goede dienst wanneer men zijn broeder blij maakt en hem hoop geeft, zodat het verdriet en pijn zijn hart ontruimt. Financiële steun is niet de enige vorm van steun die je kunt bedenken. Medeleven tonen en emotionele steun bieden, door hulp en morele steun te geven, is in veel gevallen zelfs belangrijker.