Nieuwe vraag

Adviezen

Kennis op papier

Ibnoe Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Schrijf kennis op.” (Tabrani) Kennis dient opgeschreven te worden; het dient niet alleen in het geheugen te blijven of mondeling te worden overgemaakt. Kennis op …

Lees verder »

Verlangen naar het goede

“Verlang niet om je vijand te ontmoeten. Vraag aan Allah om voorspoed en geen ongeluk. Wees geduldig wanneer je je vijand ontmoet.” (Buhari) Een mens dient zichzelf niet te vertrouwen in situaties waarin hij geduld …

Lees verder »