Nieuwe vraag

Allah

Vloeken

Aboe Darda (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: “Allah houdt niet van mensen die slecht spreken, vloeken.” (Tirmizi-2003) De tong kan voor de aanbidding van Allah gebruikt worden, maar ook voor het verrichten …

Lees verder »

Vergevingsgezindheid van Allah

Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah, vzmh, hoorde zeggen: “Als jullie niet zouden zondigen, had Allah schepselen geschapen die gezondigd zouden hebben en dan om vergeving gevraagd …

Lees verder »

Genade van Allah

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei: “Toen Allah de Schepping schiep, schreef Hij in een Boek dat zich bij Hem op Zijn Troon bevindt: “ Voorzeker, …

Lees verder »

Ik geloof in Allah

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden van de Boodschapper van Allah, vzmh, overgeleverd: “De mensen zullen niet ophouden met vragen stellen aan elkaar tot zij deze (vraag) bereiken: ‘Allah heeft alles …

Lees verder »

Rechten van Allah en de mens

Muaz bin Djabal (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: – “Ik stond achter Oefayr, het rijdier van de Profeet . De Profeet : “O Moe’az! Weet jij welke rechten Allah op de mens …

Lees verder »

Een wereld zonder zondes?

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Boodschapper van Allah, v.z.m.h., heeft gezegd: ‘Ik zweer bij Allah die over mijn leven beslist, dat Hij jullie van deze wereld zou verwijderen wanneer …

Lees verder »

De Barmhartigheden van Allah

Salman al-Farisi (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Allahoe Ta’ala heeft honderd Barmhartigheden. Allah heeft van deze honderd Barmhartigheden slechts één Barmhartigheid naar de wereld gestuurd. Hierdoor hebben levende wezens het gevoel gekregen om …

Lees verder »

Allah en Zijn dienaar

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet, vzmh, zei: “Allah, de Heer van Eer en Glorie, zegt:  wie een goede daad verricht, zal tien maal beloond worden, of ik zal hem …

Lees verder »

Barmhartigheid van Allah

Anas bin Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De vreugde van Allah jegens zijn dienaar die berouw toont is nog meer als de vreugde van iemand die in een woeste woestijn zijn …

Lees verder »

Allah kijkt naar de harten

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Waarlijk Allah zal niet naar uw lichamen of naar uw gedaantes kijken. Allah zal alleen naar uw harten kijken.” (Muslim – 2564) Datgene wat Allah …

Lees verder »