Nieuwe vraag

Allah

Vloeken

Aboe Darda (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: “Allah houdt niet van mensen die slecht spreken, vloeken.” (Tirmizi-2003) De tong kan voor de aanbidding van Allah gebruikt worden, maar ook voor het verrichten …

Lees verder »

Vergevingsgezindheid van Allah

Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah, vzmh, hoorde zeggen: “Als jullie niet zouden zondigen, had Allah schepselen geschapen die gezondigd zouden hebben en dan om vergeving gevraagd …

Lees verder »

Genade van Allah

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei: “Toen Allah de Schepping schiep, schreef Hij in een Boek dat zich bij Hem op Zijn Troon bevindt: “ Voorzeker, …

Lees verder »

Ik geloof in Allah

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden van de Boodschapper van Allah, vzmh, overgeleverd: “De mensen zullen niet ophouden met vragen stellen aan elkaar tot zij deze (vraag) bereiken: ‘Allah heeft alles …

Lees verder »