Nieuwe vraag

Alledaagse Zaken

Bismillah bij het eten

De Boodschapper van Allah, vzmh, at samen met zes metgezellen van één bord. Er kwam een bedoeïne aanlopen, die ook aan tafel ging zitten en had in twee happen het eten opgegeten. De Boodschapper van …

Lees verder »

Gedenken van Allah

“De Boodschapper van Allah gedacht in alle omstandigheden Allah.” (Muslim) Een gelovige dient ten alle tijde en in al zijn handelingen Allah te herdenken en Zijn geboden en verboden niet te vergeten. Wanneer men Allah vergeet, …

Lees verder »

Aangename geurtjes

“Wanneer de Profeet aangename geurtjes werd aangeboden, accepteerde hij dit.” (Buhari) De Profeet (vrede zij met hem) hield van aangename geuren. Hij smeerde dikwijls geurtjes op en accepteerde geurtjes, wanneer hem dit werd aangeboden.  

Lees verder »

Rijkdom

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Moge degene die geobsedeerd is met goud, zilver (geld), fluweel en wollen stoffen erbarmelijk geraken. Wanneer mensen deze gunsten krijgen, worden ze heel blij. Wanneer …

Lees verder »

Intentie

Oemar bin Khattab (moge AlIah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De daden van mensen zijn afhankelijk van hun intenties. Voor elke mens geldt de intentie van zijn daad. Wie als intentie heeft om zijn Hidjrah …

Lees verder »

Het belang van een eigen inkomen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De profeet Dawoed, at van zijn eigen verdiensten.” (Buhari-2073) Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De profeet Zakariyya was een timmerman” …

Lees verder »

Slechte namen

“In Allah’s aangezicht zijn namen die gelijk staan aan oorlog en pijn de meest ongeliefde namen.” (Abu Dawud – Nasa‘i) Namen die betrekking hebben op oorlog en pijn zijn niet geliefd in de Islam. De naam …

Lees verder »

Eten bekritiseren

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Boodschapper van Allah heeft geen enkel eten bekritiseerd. Als hij het eten lekker vond, at hij het op; als hij het niet lekker vond, …

Lees verder »

Wreedheid

Aboe Moesa al-Asj’ari (moge Allah tevreden met hern zijn) heeft overgeleverd: “Waarlijk Allah zal een wreed persoon een kans geven om zijn daden te verrichten. Wanneer zijn tijd gekomen is, zal Allah hem ‘pakken’ om …

Lees verder »

De Nafs

“Een mens die zijn nafs volgt, zal een destructief eind te wachten staan.” (Tabrani) Een mens die altijd zijn nafs volgt, zal nooit een goede afloop krijgen. Zij nafs zal ervoor zorgen dat hij volop …

Lees verder »

Verloren zielen

“Wanneer een man zegt dat mensen ‘verloren zijn’, zal hij de grootste verliezer zijn.” (Moeslim, Aboe Dawoed) In de Hadith bekritiseert de Profeet (vzmh) mensen die altijd pessimistisch zijn en zich altijd beklagen over alles …

Lees verder »

De hidjra

Abdullah bin Amr bin As (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Degenen die de geboden van Allah  gehoorzamen en opvolgen zijn degenen die de hidjrah* hebben gedaan.” (Bukhari -10; Muslim – 40) In de …

Lees verder »

De gevende hand

Ibnoe Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De gevende hand is hoger in waarde dan degene die vraagt. De bovenste hand is die van de gever, de hand die beneden is, is …

Lees verder »

Het goede pad

“Zolang mensen niet in afgunst met elkaar leven, bevinden zij zich op het goede pad.”(Tabrani) In een ideale samenleving zijn mensen liefdevol en respectvol jegens elkaar. Er is sprake van broederschap en vrede. Mensen zijn …

Lees verder »

Het goede onderwijzen

Abu Oemama (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Waarlijk, Allah, Zijn engelen, alles en iedereen wat zich in de hemel en op aarde bevindt, zijn barmhartig, vragen vergiffenis en doen doe’a voor degenen …

Lees verder »

Beleefdheid tegenover een gast

Oemar zat op een dag thuis tegen een kussen geleund. Een van de metgezellen Salman-i Farisi kwam naar binnen. Oemar gaf hem een kussen om te zitten. Salman vroeg: – “In hoeverre spreekt de Boodschapper …

Lees verder »

Wijze van drinken

Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei: “Drink niet in een teug zoals een kameel drinkt, maar drink in twee of drie keer. Spreek de naam van …

Lees verder »

Het belang van halal voedsel

“De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Beste mensen, Allah de Verhevene is goed en Hij aanvaardt alleen het goede. En Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij deBoodschappers heeft opgedragen. Hij, …

Lees verder »