Nieuwe vraag

Familie & Vrienden

Aalmoes voor een nieuwe dag

Aboe Hoerayra (Moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd: “Voor elke dag die aanbreekt dient een mens een (vreugde) aalmoes te geven. Het rechtvaardig oordelen tussen twee personen en het herstellen van de verbroken …

Lees verder »

Het delen van bezittingen

Aboe Moesa al Asj’ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Toen de voorraden van de Esj’Ari stam tijdens de oorlog opraakten of vanwege de economische crisis in Medina de voedselvoorraad van de familie’s …

Lees verder »

De waardevolste aalmoes

“De waardevolste aalmoes is de aalmoes die je aan je behoeftige familieleden hebt gegeven, ondanks het feit dat zij jegens jou vijandige gevoelens koesteren (en hun behoeftigheid niet kunnen uiten).” (Tabrani, Hakim) Het is mogelijk …

Lees verder »

Gelijke behandeling

“Allah zal diegene in het Paradijs zetten die een dochter krijgt en haar niet levend begraaft, haar niet minacht en zijn zoon niet bevooroordeelt ten opzichte van haar.” (Aboe Dawoed) In deze Hadith wordt ons …

Lees verder »

Een cadeau van de Profeet

Sa’d bin Abi Wakkas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Boodschapper van Allah had een groep mensen iets aangeboden. Hij had aan iedereen iets aangeboden, behalve aan een goede moslim die ik …

Lees verder »

Een gunst voor een goed gezin

“Wanneer Allah de leden van een gezin liefheeft, zal Hij dat gezin met zachtaardig gedrag begunstigen” (Ahmad, Baihaqi) Het gezin speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Een goede gezin is afhankelijk van de gezonde …

Lees verder »

Kind en opvoeding

“Pas goed op jullie kinderen. Geef hen een goede opvoeding.”(Ibni Madja) Het is een plicht van de ouders om hun kinderen een goede opvoeding te geven, zodat ze klaar worden gestoomd voor het leven. Wie …

Lees verder »

In onmin zijn met anderen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Het is voor een moslim niet halal om meer dan 3 dagen in onmin met zijn broeder te zijn.” (Moeslim) Het boos zijn wordt in …

Lees verder »

De Profeet in huis

Men vroeg aan onze moeder Aisja (moge Allah tevreden met haar zijn): “Hoe gedroeg de Boodschapper van Allah zich in huis?” “Hij hielp zijn familieleden (gezin). Wanneer de gebedstijd naderde, vertrok hij van huis om …

Lees verder »

Haat tussen broeders

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Op maandag en donderdag worden de daden van mensen aan Allah ‘getoond’. Allah vergeeft iedereen, behalve degenen die Hem deelgenoten toekennen. Wanneer er sprake is …

Lees verder »

Vader-zoon

“Géén enkel vader kan zijn zoon een beter geschenk geven dan een mooie opvoeding/karakter.” (Tirmizî, Birr, 33)

Lees verder »

Slecht praten over anderen

Onze moeder Aisja (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Op een dag zei ik tegen de Boodschapper van Allah over Safiyya: – ‘Deze fouten (onvolledigheden) en het feit dat ze kort is, is …

Lees verder »

Het herstellen van vriendschappen

De Boodschapper van Allah,vzmh, zei tegen Aboe Ayyoeb: – “O Aboe Ayyoeb! Zal ik jou vertellen wat een winstgevende handel is?’ – Aboe Ayyoeb zei: “Ja O Boodschapper van Allah !“ – De Profeet zei: …

Lees verder »

Goed zijn jegens familie

Een man kwam naar de Boodschapper van Allah, vzmh, en vroeg: – “Ik heb een grote zonde begaan. Is er een berouw waarop ik me kan beroepen, zodat mijn zonde vergeven wordt?” – De Profeet vroeg …

Lees verder »

Omgang met je broeder

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Een moslim is de broer (of zus) van een moslim. Hij zal hem niet verraden, hij zal niet tegen hem liegen, hij zal hem altijd …

Lees verder »

Liefde omwille van Allah

De Profeet, vzmh, heeft gezegd: – “Een man was op weg om zijn moslimbroeder te bezoeken. Allah  had op zijn weg een aanschouwende engel geplaatst. De man kwam bij de engel die in een mensengedaante was. De …

Lees verder »

Roddelen

De Boodschapper van Allah, vzmh, vroeg op een dag aan de metgezellen: – “Weten jullie wat ghibah (roddelen) inhoudt?” – De metgezellen: “Allah en Zijn Profeet weten het beter.” – De Profeet zei: “Je moslimbroeder aan …

Lees verder »