Nieuwe vraag

Familie & Vrienden

Aalmoes voor een nieuwe dag

Aboe Hoerayra (Moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd: “Voor elke dag die aanbreekt dient een mens een (vreugde) aalmoes te geven. Het rechtvaardig oordelen tussen twee personen en het herstellen van de verbroken …

Lees verder »

Het delen van bezittingen

Aboe Moesa al Asj’ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Toen de voorraden van de Esj’Ari stam tijdens de oorlog opraakten of vanwege de economische crisis in Medina de voedselvoorraad van de familie’s …

Lees verder »

De waardevolste aalmoes

“De waardevolste aalmoes is de aalmoes die je aan je behoeftige familieleden hebt gegeven, ondanks het feit dat zij jegens jou vijandige gevoelens koesteren (en hun behoeftigheid niet kunnen uiten).” (Tabrani, Hakim) Het is mogelijk …

Lees verder »

Gelijke behandeling

“Allah zal diegene in het Paradijs zetten die een dochter krijgt en haar niet levend begraaft, haar niet minacht en zijn zoon niet bevooroordeelt ten opzichte van haar.” (Aboe Dawoed) In deze Hadith wordt ons …

Lees verder »