Nieuwe vraag

Hiernamaals

Wat zegt de islam over de dood?

Wat zegt de islam over de dood?

De dood is niet het einde van een leven noch het verwijderen van leven uit levende dingen of wezens. Integendeel is het iets, dat geschapen is, net als het leven. God schept de dood in …

Lees verder »

De hoogste ‘prijs’ is het Paradijs

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Wie bang is, zal een vroege start maken. Wie een vroege start maakt, zal zijn doel bereiken. Wees opgelet, de metai (te koop aangeboden goed) …

Lees verder »

De grootsheid van een vrijwillige vrome daad

Ibnoe Abba (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: De Profeet, v.z.m.h., heeft deze woorden van Rûhu’l-Amien (Gabriël) verteld: “De beloning en de zondes van een dienaar zullen (op de Dag des Oordeels) gebracht …

Lees verder »

De goede werken gaan door

“Na het overlijden van de mens stoppen diens goede werken. Op drie dingen na: liefdadigheid die doorwerkt; kennis die wordt nagelaten; en een kind met een goed karakter dat voor je bidt.”  (Mukhtar Al-Hadith)

Lees verder »

Onderscheid in straffen

“Wanneer Allah een bevolking een algemene straf geeft, zal dit alle mensen (goede en slechte mensen) treffen. Daama zal iedereen volgens hun daden (intenties) worden herrezen.” (Bukhari, Muslim) De Hadith vertelt ons dat een algemene straf …

Lees verder »