Nieuwe vraag

Hiernamaals

Wat zegt de islam over de dood?

Wat zegt de islam over de dood?

De dood is niet het einde van een leven noch het verwijderen van leven uit levende dingen of wezens. Integendeel is het iets, dat geschapen is, net als het leven. God schept de dood in …

Lees verder »

De hoogste ‘prijs’ is het Paradijs

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Wie bang is, zal een vroege start maken. Wie een vroege start maakt, zal zijn doel bereiken. Wees opgelet, de metai (te koop aangeboden goed) …

Lees verder »

De grootsheid van een vrijwillige vrome daad

Ibnoe Abba (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: De Profeet, v.z.m.h., heeft deze woorden van Rûhu’l-Amien (Gabriël) verteld: “De beloning en de zondes van een dienaar zullen (op de Dag des Oordeels) gebracht …

Lees verder »

De goede werken gaan door

“Na het overlijden van de mens stoppen diens goede werken. Op drie dingen na: liefdadigheid die doorwerkt; kennis die wordt nagelaten; en een kind met een goed karakter dat voor je bidt.”  (Mukhtar Al-Hadith)

Lees verder »

Onderscheid in straffen

“Wanneer Allah een bevolking een algemene straf geeft, zal dit alle mensen (goede en slechte mensen) treffen. Daama zal iedereen volgens hun daden (intenties) worden herrezen.” (Bukhari, Muslim) De Hadith vertelt ons dat een algemene straf …

Lees verder »

Ken Allah geen deelgenoten toe

“Wie Allah geen deelgenoten toekent en zich niet heeft ingemengd in een geval waarbij er onschuldig bloed heeft gestroomd, mag elke willekeurige deur van het Paradijs betreden.”  (Tabrani) Uit de Hadith blijkt dat er twee …

Lees verder »

Hoe heb je je leven besteedt?

Abu Barzah verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei: “Een dienaar van Allah zal tijdens de Dag des Oordeels blijven staan tot hij ondervraagd wordt over zijn leven en hoe hij dat besteed heeft; …

Lees verder »

Liefde voor een ander volk

Ibnu Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Op een dag kwam een man naar de Profeet en vroeg hem: – ‘O Profeet! Hoe is de toestand van iemand die een volk lief …

Lees verder »

Weeskinderen

“‘Wie zijn kind en andere kinderen onderhoudt die geen vader hebben, zullen samen met mij op deze manier in de Paradijs zijn.’ De Profeet (vzmh) liet zijn wijs-en middelvinger naast mekaar zien toen hij ‘op …

Lees verder »

Vergeving voor zondes

“O zoon van Adam, zolang jij doe’a voor Mij doet en je hoop op Mijn Barmhartigheid niet verliest, zal Ik je, ondanks al je zondes, vergeven en zal Ik geen enkel gehoor aan je zondes …

Lees verder »

Dit leven is tijdelijk en vergankelijk

Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “O Allah, het echte leven is het leven in het Hiernamaals (Er is geen ander leven).” (Bukhari) Dit leven is tijdelijk en vergankelijk. De wereld is een …

Lees verder »

De eeuwige jeugd in het Paradijs

“Wanneer mensen naar het Paradijs zullen gaan, zal een oproeper het volgende zeggen: ‘(O mensen van het Paradijs) waarlijk jullie zullen voor altijd in het Paradijs verblijven en jullie zullen nooit doodgaan. Jullie zullen nooit …

Lees verder »

Hoogmoed

Abdullah bin Salam, die op zijn rug hout had gewikkeld, ging op een dag naar de bazaar. Degenen die hem zagen vroegen: – “Waarom doe jij dit werk (hout sprokkelen) terwijl Allah jou niet afhankelijk …

Lees verder »

Wie op Allah vertrouwt zal beloond worden

“Van mijn Oemmah* zullen 70 000 mensen zonder ondervraagd te worden het Paradijs betreden. Zij voldoen aan deze eigenschappen: Zij zoeken geen ‘waarzeggers’ op, zij geloven niet in bijgeloof en objecten die zogenaamd onheil veroorzaken. …

Lees verder »

Ongrieven in het graf

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “O Profeet! Deze Oemmah zal in hun graven met vele ongrieven te maken krijgen. Hoe zullen de situaties van mensen zijn, die net zoals ik, een zwak …

Lees verder »

Toegang tot het Paradijs

“De gezegenden van mijn Oemmah zullen niet vanwege hun veelheid aan gebeden, vasten en aalmoes het Paradijs betreden, maar vanwege de Barmhartigheid van Allah, de vrijgevigheid van hun nafs en hun schone harten.” (Ibnu-abiddoenya) Uit deze …

Lees verder »

Tekenen van het Uur

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Het Uur zal niet aanbreken totdat (religieuze) kennis weggenomen wordt (door de dood van geleerden), aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden …

Lees verder »

Tien goede daden, één slechte daad

Abdullah bin Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Wanneer iemand de intentie heeft om een goede daad te verrichten, maar hiertoe niet in staat is, zal AlIah hem wegens Zijn barmhartigheid een …

Lees verder »