Nieuwe vraag

Karaktereigenschappen

Driemaal herhalen

“Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet, vzmh, gewend was zijn woorden driemaal te herhalen, zodat de betekenis volledig begrepen werd, en als hij een groep mensen tegenkwam, begroette hij hen drie …

Lees verder »

Gebruik de kennis voor Zijn gunst

“Degene die kennis opdoet om een werelds goed te bemachtigen en dit niet voor de gunst van Allah doen, zal op de Dag des Oordeels de geur van het Paradijs niet kunnen ruiken.” (Abu Dawud) Het …

Lees verder »

De verstandigste persoon

Aboe Ya’la Sjaddad bin Aws (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De verstandigste is degene die zijn eigen nafs (ego) ter verantwoording roept en zich voorbereidt op het leven na de dood.” (Tirmidhi – …

Lees verder »

Goede en slechte daden

“Iemand die in de Islam een ‘deur’ opent om slechte daden te verrichten, zal hiervoor zonden opgetekend krijgen. Wanneer er na hem mensen komen die door middel van het gebruik van deze deur slechte daden …

Lees verder »

Hij zal je op de proef stellen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Als Allah de intentie heeft om voor iemand goede te doen, zal Hij hem met sommige ongerieven op de proef stellen.” (Bukhari-5645)  

Lees verder »

De verliezers

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “lk zweer bij de Ka’ba van Allah, dat degenen die veel bezittingen en weinig goede daden hebben de verliezers zijn. Alleen degenen die, met behulp …

Lees verder »

Wijk niet van de waarheid af

“Zelfs als je het gevaar ziet, dien je niet op te geven om de waarheid te zoeken, want de verlossing is alleen met de waarheid.” (Ibnu-abiddoenya) Een moslim dient niet bij het geringste gevaar van de …

Lees verder »

Vertrouwen tussen koper en verkoper

“Verkopers die juist spreken en betrouwbaar zijn, zullen (op de dag des Oordeels) samen met de profeten, sadiqun (trouwen) en de martelaren zijn.” (Tirmidhi) Het handelsverkeer behoort tot één van de bouwstenen van een samenleving. Het …

Lees verder »

Zachtaardigheid

“Belaster je broeder niet, wanneer je kwaad op hem bent. Scheld zijn moeder, vader of volk niet uit. Als je toch de drang hebt om hem uit te schelden, zeg dan: je bent gierig, je …

Lees verder »

Geduldig en sociaal

“Een moslim die zich onder de mensen mengt en geduldig is jegens hun kwellingen, staat hoger in aanzien dan degene die zich niet onder hen mengt en niet geduldig is jegens hun kwellingen.” (Ibni Madja, …

Lees verder »

Nederigheid

“Allah had mij de keus gegeven om als dienaar een Boodschapper te zijn of als koning een Boodschapper te zijn. Ik stond stil bij het feit welke keuze ik diende te maken. Eén van de …

Lees verder »

Bestuurders

Aboe Sa’id Hasan al-Basri (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De slechtste bestuurders zijn degenen die jegens hun volk hard en stroef regeren.” (Muslim-1830) Bestuurders (van een land) zijn verantwoordelijk voor het welzijn en …

Lees verder »

Vertrouwen op zijn spreken en handelen

Abdullah bin Amr bin As (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Een moslim is iemand die je op het gebied van het spreken en zijn handelen vertrouwt.” (Bukhari – 10; Muslim – 40) Deze …

Lees verder »

Een afgunstige dienaar

“Een dienaar kan geen imaan bezitten en tegelijkertijd afgunstig zijn” (Ibnoe Hibban, Baihaqi) Het afgunstig zijn betekent dat je jaloers bent op eigenschappen en mooie dingen van andere mensen. Het is een emotie, waarbij een …

Lees verder »

Imaan en afgunst

“Imaan en afgunst kunnen niet samen in het hart van een dienaar aanwezig zijn.” (Ibnoe Hibban, Baihaqi) Een mens die afgunstig is, wilt niets liever dan dat zijn medemens ongelukkig is. Een mens die een …

Lees verder »

Een rechtvaardige staatshoofd

“Eén dag van een rechtvaardige staatshoofd staat hoger in aanzien dan de 70 jaren lange meditatie van een persoon.” (Tabrani) Degenen die de leiding hebben dienen meedogend, rechtvaardig en een zuiver geweten te hebben. Alleen …

Lees verder »

Zachtaardigheid en openheid

“Gelovigen zijn gemakkelijk in de omgang en zacht van aard. Als je hen wilt vastbinden, zullen zij hiermee akkoord gaan en wanneer je hen op hun knieën laat zakken, zullen zij op hun knieën zakken …

Lees verder »

Uitvaart van niet-moslims

Djabir (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: Er vond een uitvaart plaats in ons bijzijn. De Boodschapper van Allah stond op. Wij stonden ook op en vroegen: “O Boodschapper van Allah! Dit is …

Lees verder »

Hoe stel je mensen tevreden?

“Waarlijk, jullie kunnen met jullie bezittingen mensen niet tevreden stellen. Jullie kunnen hen alleen met je glimlach en je goede karakter tevreden stellen.” (Aboe Ya´la, Bezzar) Niet iedereen heeft de middelen om mensen te helpen die …

Lees verder »

Optimisme

“Er is geen onheil bij het vliegen van een vogel. Ik hou van mensen die optimistisch zijn.” (Bukhari) Deze Hadith laat zien dat gebeurtenissen en goederen geen onheil-elementen kunnen bevatten. De islam beschouwt dit als een …

Lees verder »

Meer gunsten = meer verantwoordelijkheid

“Wanneer bij iemand de gunsten van Allah verveelvoudigen, zal de last (verantwoordelijkheid) die hij heeft ten opzichte van mensen ook verveelvoudigen. Wanneer hij niet in staat is deze last te dragen, vernietigt hij als het …

Lees verder »

De begroeting (Salaam)

Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “O mijn zoon! Geef de Salam (begroeting) wanneer je je familie ziet, opdat deze Salam voor jou en je familieleden een zegen zal zijn.” (Tirmidhi) Het brengen …

Lees verder »

Karaktereigenschappen van een gelovige

“Een gelovige is niet iemand die andere mensen bekritiseert, vervloekt, slecht over hen spreekt, onbeschaamd en schaamteloos is jegens hen.” (Tirmizi) Imaan bezorgt een mens veel goede eigenschappen. Een gelovige is iemand wiens hart vol …

Lees verder »

Bescheiden en zacht van aard

“Zal ik jullie bericht geven over degenen die verboden zijn voor de Hel of degenen voor wie de Hel verboden is? Zij zijn degenen die bescheiden zijn en zacht van aard zijn.” (Tirmidhi, Ibnoe Hibban) Degenen …

Lees verder »

Verzorging van dieren

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Oh Profeet! Krijgen we beloning voor het goed verzorgen (wat geven, voeden en verzorgen) van onze dieren?” “Ja, elke goede daad jegens een levend wezen …

Lees verder »

Barmhartigheid

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Op een dag kuste de Profeet (vzmh) zijn kleinzoon, Hasan, op een openbare plek. Eén van de mensen die daar aanwezig was, veroordeelde deze kus. …

Lees verder »

Kom laten we gokken

”Wie tegen zijn broeder (vriend) zegt: “Kom laten we gokken” dient ter compensatie van zijn zonde een aalmoes te geven.”  (Bukhari, Moeslim) Een mens is een zwak wezen. Zijn nafs is geneigd kwaad te doen …

Lees verder »

Doe anderen geen kwaad

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Probeer andere mensen geen kwaad te doen. Dit alleen is al een aalmoes.” (Bukhari-2518;Muslim-48)  

Lees verder »

Moord plegen

Ibnoe Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Voor elke persoon die vermoord wordt, zal een deel van de zonde van de moord, ook aan Kabil worden toegeschreven. Kabil was de zoon van …

Lees verder »

Zacht en nuchter van karakter

De Profeet, vzmh, zei tegen Moenzir al-Asjaddj, die met een konvooi naar Medina was gekomen: – “Jij hebt twee eigenschappen die Allah liefheeft. Jij bent zacht van karakter en je bent nuchter (je denkt eerst na …

Lees verder »

Slechtste van de mensen

“ ‘Zal ik jullie bericht geven over de slechtste van de mensen?’ – ‘Zeg het ons o Boodschapper van Allah!’ – ‘Degene die een ander geen hulp heeft verleend, toen hij dit voor de gunst …

Lees verder »

Liegen tegen een kind

Abdullah bin Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah, vzmh, was op een dag bij ons thuis. Mijn moeder riep dat ik naar haar toe moest komen en zei …

Lees verder »

Met het goede reageren op het kwade

“Degene die op een zachtaardige manier een reactie geeft, wanneer hij op een harde manier behandeld wordt, zal de liefde van Allah krijgen.” (Asbahani) Allah houdt niet van mensen die driftig, ruw en agressief zijn. Allah …

Lees verder »

Vertrouwen geven

“Het is niet halal voor een moslim om zijn broeder bang te maken of hem enthousiast te maken, ook al is dit voor de grap.”  (Abu Dawud) Een moslim dient een persoon te zijn, waarvan mensen hem …

Lees verder »

Vrijgevigheid en een goed karakter

In een Qudsi Hadith* (Woorden van Allah, overgeleverd door onze profeet, vzmh) heeft Allah het volgende gezegd: “Waarlijk, de islam is de godsdienst die mijn gezindheid heeft. Iemand die een moslim is, dient vrijgevig te …

Lees verder »

Schaamte

Abdullah Ibnoe Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Profeet zag een man die zijn naaste berispte, omdat hij hem te verlegen vond. De man zei: – ‘Jij bent echt heel erg verlegen.’ Hij …

Lees verder »

Verlies de hoop niet

Aboe Moesa Al-Asj ‘ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Op de Dag des Oordeels zullen er moslims komen die ontzettend veel zondes hebben en Allah zal hun zondes vergeven.” (Muslim-2767) Deze Hadith geeft …

Lees verder »