Nieuwe vraag

Overige Hadith

Lejletoel Beraat

“Wanneer het de 15e nacht van Sjabaan is, sta dan op voor de aanbidding van Allah, en vast die dag overdag. Want die nacht, wanneer de zon is ondergegaan, vanaf dat moment tot dageraad zal …

Lees verder »

Vier schepselen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Profeet, vzmh, beschrijft het ontstaan van drie grote wezens. Engelen zijn uit Noer (Licht) geschapen en zijn geestelijke wezens. De Djinn zijn uit rookloos …

Lees verder »