Nieuwe vraag

Overleveringen

Vrijgevigheid en een goed karakter

In een Qudsi Hadith* (Woorden van Allah, overgeleverd door onze profeet, vzmh) heeft Allah het volgende gezegd: “Waarlijk, de islam is de godsdienst die mijn gezindheid heeft. Iemand die een moslim is, dient vrijgevig te …

Lees verder »

Schaamte

Abdullah Ibnoe Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Profeet zag een man die zijn naaste berispte, omdat hij hem te verlegen vond. De man zei: – ‘Jij bent echt heel erg verlegen.’ Hij …

Lees verder »

Verlies de hoop niet

Aboe Moesa Al-Asj ‘ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Op de Dag des Oordeels zullen er moslims komen die ontzettend veel zondes hebben en Allah zal hun zondes vergeven.” (Muslim-2767) Deze Hadith geeft …

Lees verder »

Vier redenen

Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Een vrouw kan om vier redenen worden gehuwd: bezittingen, afkomst, schoonheid en vroomheid. Kies de vrome vrouw zodat u voorspoed zal krijgen.” (Buhari-Moeslim-Aboe Dawoed-Nasa’i-Ibni Madja)  

Lees verder »

Goud en zijde

Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: ‘‘De profeet (vrede zij met hem) hield een stuk zijde in zijn rechterhand en wat goud in zijn linker(hand), hield het omhoog en zei: ”Deze zijn verboden …

Lees verder »