Nieuwe vraag

Overleveringen

Driemaal herhalen

“Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet, vzmh, gewend was zijn woorden driemaal te herhalen, zodat de betekenis volledig begrepen werd, en als hij een groep mensen tegenkwam, begroette hij hen drie …

Lees verder »

Gebruik de kennis voor Zijn gunst

“Degene die kennis opdoet om een werelds goed te bemachtigen en dit niet voor de gunst van Allah doen, zal op de Dag des Oordeels de geur van het Paradijs niet kunnen ruiken.” (Abu Dawud) Het …

Lees verder »

De verstandigste persoon

Aboe Ya’la Sjaddad bin Aws (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De verstandigste is degene die zijn eigen nafs (ego) ter verantwoording roept en zich voorbereidt op het leven na de dood.” (Tirmidhi – …

Lees verder »

Goede en slechte daden

“Iemand die in de Islam een ‘deur’ opent om slechte daden te verrichten, zal hiervoor zonden opgetekend krijgen. Wanneer er na hem mensen komen die door middel van het gebruik van deze deur slechte daden …

Lees verder »