Nieuwe vraag

Vijf Zuilen

Naar het gebed gaan

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Ga naar jullie gebedsplaatsen, wanneer je de iqaamah* hoort. Ga niet rennend naar de moskee, maar doe dit op een rustige manier. Bid met de …

Lees verder »

Een mondelinge aalmoes

Samoeratoebnoe Djoenoeb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah, v.z.m.h.: “Er is geen aalmoes die hoger is in aanzien dan het geven van een mondelinge aalmoes.” Ik vroeg: “Wat is …

Lees verder »

Geef niet het beste, niet het slechtste

“Geef als Zakaat het normale gedeelte van uw goederen, want Allah vraagt van u niet het beste noch het slechtste van uw goederen te geven.” (Abu Dawud) Uit deze hadith blijkt dat er een bepaalde eis is …

Lees verder »

Gunsten van Allah

Asma de dochter van Aboe Bakr ash-Shiddiq (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Houd je geldzak niet gesloten, zodat Allah Zijn rizq voor jou niet gesloten houdt.” (Buhari-1433) De Boodschapper van Allah heeft …

Lees verder »

Bidden in de Moskee

“Bid een deel van jullie gebeden in jullie huizen. Verander jullie huizen niet in graven.” (Buhari, Moeslim) In de islam wordt het aangeraden om het gebed met een groep mensen in moskeeën te bidden. Dit …

Lees verder »