Nieuwe vraag

Vrouwen

Vier redenen

Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Een vrouw kan om vier redenen worden gehuwd: bezittingen, afkomst, schoonheid en vroomheid. Kies de vrome vrouw zodat u voorspoed zal krijgen.” (Buhari-Moeslim-Aboe Dawoed-Nasa’i-Ibni Madja)  

Lees verder »

Goud en zijde

Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: ‘‘De profeet (vrede zij met hem) hield een stuk zijde in zijn rechterhand en wat goud in zijn linker(hand), hield het omhoog en zei: ”Deze zijn verboden …

Lees verder »

Instemming voor het huwelijk

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: ”Een eerder getrouwde vrouw dient niet getrouwd te worden, totdat er met haar overlegd is, en een maagd dient niet getrouwd te worden tot haar …

Lees verder »

Prachtige beloning voor vrouwen

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer een vrouw haar vijf dagelijkse gebeden verricht, vast gedurende de maand (Ramadan), haar kuisheid bewaakt en haar echtgenoot gehoorzaamt, zal er tegen haar gezegd …

Lees verder »

Tevredenheid over de vrouw

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei: “Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij …

Lees verder »

Het beste op deze wereld

De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “Het beste wat een mens op deze wereld kan bezitten: een tong die Allah reciteert, een hart dat Allah altijd dankbaar is en een vrome echtgenote die haar …

Lees verder »

Vrouw is geschapen uit een rib

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. …

Lees verder »

Man-vrouw relatie

”De beste onder jullie (mannen) zijn diegenen die zich het beste gedragen tegenover jullie vrouwen.” Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50    

Lees verder »