Nieuwe vraag

Vraag & Antwoord

10 Dagen van Dhul-Hijjah

Jouw kans op geweldige beloningen De eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn van start gegaan. Ramadan was een mooie kans om spiritueel op niveau te komen. Na 30 dagen hebben we afstand genomen van …

Lees verder »

Wat is Roeqya?

Roeqya betekent het reciteren of gebruiken van de Koran, alsmede de Goddelijke Namen en andere smeekbeden, om genezing te zoeken, hetzij voor zichzelf of voor anderen. Roeqya is een middel waarmee een gelovige zich tot …

Lees verder »

Jezus, Een profeet van God

Jezus (vrede zij met hem) is een profeet die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld. Jezus staat bij zowel moslims als christenen in hoog aanzien, maar dan wel op verschillende …

Lees verder »

Mag je een kat kopen en/of verkopen?

Vraag: Mag je een kat/poes kopen of verkopen? Antwoord: Er zijn twee belangrijke meningen over dit onderwerp. 1. De overgrote meerderheid van geleerden steunt de mening dat het kopen en verkopen van huiskatten is toegestaan, …

Lees verder »

Wat is Miraj (hemelvaart)?

Hemelvaart van profeet Mohammed

Mir’aj (hemelvaart) houdt een reeks van gebeurtenissen in die begonnen met de nachtreis -die Isra heet- welke de Profeet zowel geestelijk als lichamelijk maakte, met de opdracht van Allah, middels een speciale drager die ‘Buraq’ wordt genoemd. …

Lees verder »

Wat zijn wetscholen (madhabs)?

Vele mensen vragen waarom er enkele kleine verschillen zijn tussen moslims van verschillende nationaliteiten, als het gaat om kwesties als het gebed. Dit is echter geen kwestie van nationaliteit, maar is vaak te herleiden naar …

Lees verder »

Ik ben depressief, wat kan ik doen?

Vraag: Ik heb een probleem, waardoor ik aan zware depressie lijd. De laatste tijd heb ik veel last van jaloezie tegen mijn broeders. Er zijn veel gunsten die ik heel graag wil krijgen. Ik verricht …

Lees verder »

De vrije wil en de verrijzenis

Vrije wil

De mens heeft een unieke plaats tussen de schepsels. Hij werd geëerd met vrije wil om het eigen leven te kunnen ordenen. Deze vrije wil is de uiting van de Goddelijke Genade. Bij goed gebruik …

Lees verder »

De verhevenheid van de Koran

Wanneer de ware boodschappen van de Koran begrepen zullen worden, zal het de wereld leiden tot een betere, veiligere, vredigere, een meer harmonieuze en orderlijke wereld. Zij die claimen in naam van de Koran te …

Lees verder »

Het vinden van geluk

Geluk

De hedendaagse mens lijkt moeite te hebben met het vinden van geluk. Omdat velen van ons niet weten wat ‘geluk’ precies inhoudt, zoeken we geluk op de verkeerde plaatsen of denken we dat we gelukkig …

Lees verder »

De nobele profeet als vader

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) blonk uit in elke levensfase. De mensen moeten hem niet met zichzelf of met eigentijdse, zogenaamd ‘belangrijke persoonlijkheden’ vergelijken. Onderzoekers zouden naar hem, degene die de engelen …

Lees verder »

Kinderen in de moskee

In de tijden van vreugde waren kinderen vrij om te gaan naar de moskee, wanneer ze maar wilden, hoe oud ze ook waren. Het is jammer dat we tegenwoordig denken dat we de heiligheid van …

Lees verder »

Altruïsme (I’thar)

Altruïsme

Altruïsme (i’thar), de voorkeur aan anderen geven boven jezelf bij het verrichten van een goede daad, betekent volgens de moralisten, het voorrang geven aan de gemeenschappelijke belangen van de gemeenschap over het eigen belang; volgens …

Lees verder »

Eerlijkheid in handel

Imam Abu Hanifa vraagt aan de vrouw die stoffen aan hem wilt verkopen voor kleding, hoeveel deze stoffen kosten. De vrouw reageert met: “100 dirham o Imam.” “Nee, dit is meer waard.” zei de Imam …

Lees verder »

Welke vorm van Roeqya is toegestaan?

Volgens de geleerde Ibn Hadjar al Asqalani zijn de geleerden het erover eens dat wanneer de volgende drie voorwaarden aanwezig zijn, dat roeqya toegestaan is in de islam: 1) Het dient gedaan te worden met …

Lees verder »

Het huwelijk en de thuissituatie

Huwelijk

– Genot is niet het doel van het huwelijk; het doel is het tot stand brengen van een gezin, de duurzaamheid en het voortbestaan van de natie zeker stellen, het individu behoeden voor verwarrende gedachten …

Lees verder »

Wat is het gebed? (Salaat)

Bidden schenkt de ziel en het verstand rust en is makkelijk voor het lichaam. Bovendien transformeert de juiste intentie onze daden en ons gedrag in aanbidding. Zo wordt onze korte levensduur ten goede van het …

Lees verder »

Maatschappelijk evenwicht

Evenwicht

Om een sociaal evenwicht en sociale orde in stand te houden, worden extremen vermeden in de Islam. Om die reden staat men dan ook afkeurend tegenover monopolie en moordende concurrentiestrijd. De essentie van de Islam …

Lees verder »