Nieuwe vraag

Geboden & Verboden

Wat zegt de islam over muziek?

Muziek

Er zijn verschillende opvattingen met betrekking tot muziek in de islam. In de beantwoording van deze vraag wordt de opvatting van imam Al-Ghazali gehanteerd. In het boek İhyâü Ulûmi’d-Dîn start imam Ghazâlî onder het kopje “Het beluisteren van muziek …

Lees verder »