Nieuwe vraag

Overige

10 Dagen van Dhul-Hijjah

Jouw kans op geweldige beloningen De eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn van start gegaan. Ramadan was een mooie kans om spiritueel op niveau te komen. Na 30 dagen hebben we afstand genomen van …

Lees verder »

Wat is Miraj (hemelvaart)?

Hemelvaart van profeet Mohammed

Mir’aj (hemelvaart) houdt een reeks van gebeurtenissen in die begonnen met de nachtreis -die Isra heet- welke de Profeet zowel geestelijk als lichamelijk maakte, met de opdracht van Allah, middels een speciale drager die ‘Buraq’ wordt genoemd. …

Lees verder »

Ik ben depressief, wat kan ik doen?

Vraag: Ik heb een probleem, waardoor ik aan zware depressie lijd. De laatste tijd heb ik veel last van jaloezie tegen mijn broeders. Er zijn veel gunsten die ik heel graag wil krijgen. Ik verricht …

Lees verder »

Het vinden van geluk

Geluk

De hedendaagse mens lijkt moeite te hebben met het vinden van geluk. Omdat velen van ons niet weten wat ‘geluk’ precies inhoudt, zoeken we geluk op de verkeerde plaatsen of denken we dat we gelukkig …

Lees verder »

Kinderen in de moskee

In de tijden van vreugde waren kinderen vrij om te gaan naar de moskee, wanneer ze maar wilden, hoe oud ze ook waren. Het is jammer dat we tegenwoordig denken dat we de heiligheid van …

Lees verder »

Altruïsme (I’thar)

Altruïsme

Altruïsme (i’thar), de voorkeur aan anderen geven boven jezelf bij het verrichten van een goede daad, betekent volgens de moralisten, het voorrang geven aan de gemeenschappelijke belangen van de gemeenschap over het eigen belang; volgens …

Lees verder »

Eerlijkheid in handel

Imam Abu Hanifa vraagt aan de vrouw die stoffen aan hem wilt verkopen voor kleding, hoeveel deze stoffen kosten. De vrouw reageert met: “100 dirham o Imam.” “Nee, dit is meer waard.” zei de Imam …

Lees verder »

Welke vorm van Roeqya is toegestaan?

Volgens de geleerde Ibn Hadjar al Asqalani zijn de geleerden het erover eens dat wanneer de volgende drie voorwaarden aanwezig zijn, dat roeqya toegestaan is in de islam: 1) Het dient gedaan te worden met …

Lees verder »

Maatschappelijk evenwicht

Evenwicht

Om een sociaal evenwicht en sociale orde in stand te houden, worden extremen vermeden in de Islam. Om die reden staat men dan ook afkeurend tegenover monopolie en moordende concurrentiestrijd. De essentie van de Islam …

Lees verder »

Is de islam voor iedereen?

Islam

Inderdaad de islam is voor iedereen, onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is naar de gehele mensheid gezonden. ‘Zeg: O mensheid, ik ben voor jullie allen een boodschapper van Allah’ (Koran 7:158) …

Lees verder »

Speelt intentie een grote rol in de islam?

Intentie is belangrijk in de islam. Je gebeden en handelingen zullen afhankelijk van je intentie beoordeeld en beloond worden. Dus de intentie neemt niet de plaats in van gebeden.  In de Koran vermeldt Allah: “Ik heb …

Lees verder »

Is de islam een manier van leven?

Leven

Als religie is de islam inderdaad een manier van leven, in die zin dat het een compleet stel richtlijnen biedt voor zowel de praktische als de spirituele dimensies van het alledaagse leven. Zowel de Koran …

Lees verder »

Wat is een mudjaddid?

Mudjaddid

Onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is de Zegel der Profeten. Na hem zullen geen nieuwe profeten meer gestuurd worden. Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij …

Lees verder »

Wat houdt de ‘Lejletoel Beraat’ in?

Beraat

Lejletoel Beraat is één van de heilige nachten in de Islam. Het is in de nacht van de 14e van Sjabaan die overgaat in de 15e. Beraat betekent: Dichterbij de verlossing staan. Deze nacht is gezegend door Allah en …

Lees verder »

Wat betekent ‘soennah’?

Soennah betekent als woord, ‘manier, verloop, aard, beginsel, wet’. Als religieuze term heeft het de volgende betekenissen: De woorden, daden en de ‘takrir’s’ van de profeet (vrede zij met hem). Takriri Soennah houdt in: Datgene wat …

Lees verder »

Hoe moet ik omgaan met weswese?

Weswese

Ik ben al een tijdje bezig met het praktiseren van mijn geloof. Mensen denken daarom ook dat ik heel religieus en standvastig ben, maar van binnen voel ik me heel ziek en zwak. Ik heb …

Lees verder »

Wat betekent het woord islam?

Letterlijk, betekent het woord ‘islam’ ‘onderwerping’ of ‘overgave’ en betekent het woord ‘moslim,’ ‘degene die zich heeft onderworpen (of overgegeven).’ Het woord ‘islam’ is afgeleid van de stam ‘seleme’ wat in het Arabisch‘vrede’ betekent. In …

Lees verder »