Nieuwe vraag

Vraag & Antwoord

Koran uit de 7e eeuw

Een handgeschreven Koran in de bibliotheek van de Tübingen Universiteit, afkomstig uit de 7e eeuw! Het is ongeveer 20 tot 40 jaar na het heengaan van de nobele profeet Mohammed (vrede zij met hem) geschreven. …

Lees verder »

De Schepper

Schepper

Een antwoord op een evolutionist die denkt dat hij een geleerde is. De evolutionist vraagt waarom Allah Zijn naam niet op de Mount Everest heeft geschreven en zegt: “Dus Allah schrijft Zijn naam op de …

Lees verder »

Moet de dood worden gevreesd?

Dood

De gelovigen en de rechtvaardigen vrezen de dood niet. De dood is schijnbaar een ontbinding, een uitdoving van het levenslicht, het vernietigen van het plezier. In werkelijkheid is het de wegname van de zware lasten …

Lees verder »

Jezus in de islam

Jezus

6 belangrijke islamitische punten over Jezus. 1. Een persoon die niet in Jezus (Isa), vrede zij met hem, gelooft kan geen moslim zijn. Moslims moeten in alle profeten geloven en ze ook respecteren om een …

Lees verder »

Is de islam voor iedereen?

Islam

Inderdaad de islam is voor iedereen, onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is naar de gehele mensheid gezonden. ‘Zeg: O mensheid, ik ben voor jullie allen een boodschapper van Allah’ (Koran 7:158) …

Lees verder »

Wat zijn de eigenschappen van Allah?

Allah de Verhevene heeft zowel essentiële als actieve eigenschappen. Het verschil tussen deze twee is, dat iedere eigenschap waarvan het tegenovergestelde toegeschreven kan worden aan Allah de Verhevene een actieve eigenschap is, zoals de Schepper …

Lees verder »

Wanneer is de islam ontstaan?

Adam (v.z.m.h) is de eerste mens en tevens de eerste profeet. Onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is de laatste profeet. Tussen hen zijn er duizenden profeten (v.z.m.h) gekomen. Hun boodschap was de …

Lees verder »

Accepteert de Islam Jezus?

Jezus

Hoewel de naam Mohammed slechts vijf keer in de Heilige Koran genoemd wordt, wordt de naam Isa (Jezus), vrede zij met hem, wel 25 keer genoemd. Een onderdeel van de geloofsbelijdenis van de islam is …

Lees verder »

Mohammad ibn Musa Al-Chwarizmi

Mohammad ibn Musa Al-Chwarizmi was een islamitische Perzische wetenschapper, die uiteindelijk de grondlegger van algebra en het algoritme in de wiskunde is geworden. Hij werd geboren in Khiwa: een stad in de streek Khwarizm, dat …

Lees verder »

Abbas ibn Firnas

Islamitische geleerde van Berberse afkomst. Zijn naam was Abbas ibn Firnas (810-888 na Chr.). Hij was een zeer veelzijdige Islamitische geleerde van Berberse origine. Hij was geleerde, ingenieur, arts, Arabisch dichter en Andalusisch muzikant. Met …

Lees verder »

Jabir ibn Hayyan

De belangrijke rol van wetenschap in de islam: Jabir ibn Hayyan Jabir ibn Hayyan is de uitvinder van experimentele scheikunde. Hij wordt dan ook “de vader van alle scheikundigen” en “de vader van de scheikunde” …

Lees verder »

Is uithuwelijken islamitisch?

Uithuwelijken

Het beeld bestaat dat vrouwen in moslimlanden binnen het huwelijk geen rechten hebben, dat ze gedwongen worden met een man te trouwen die ze niet zien zitten en dat de oorzaak daarvan ligt in de …

Lees verder »

Waarom dragen moslima’s een hoofddoek?

Moslims, mannen en vrouwen, worden opgedragen bepaalde delen van hun lichaam te bedekken. De Koran zegt: “Zeg tegen de gelovige mannen dat zij iets van hun blikken terneergeslagen houden en dat zij hun kuisheid bewaken. …

Lees verder »

Wat is de achtergrond van de Koran?

In tegenstelling tot de Thorah, die in één keer op stenen aan Mozes werd geopenbaard, werd de Koran in de 23 jaar van de missie van profeet Mohammed (vzmh) geopenbaard. De openbaring was meestal gekoppeld …

Lees verder »