Nieuwe vraag

Vraag & Antwoord

Speelt intentie een grote rol in de islam?

Intentie is belangrijk in de islam. Je gebeden en handelingen zullen afhankelijk van je intentie beoordeeld en beloond worden. Dus de intentie neemt niet de plaats in van gebeden.  In de Koran vermeldt Allah: “Ik heb …

Lees verder »

Is de islam een manier van leven?

Leven

Als religie is de islam inderdaad een manier van leven, in die zin dat het een compleet stel richtlijnen biedt voor zowel de praktische als de spirituele dimensies van het alledaagse leven. Zowel de Koran …

Lees verder »

Wat is een mudjaddid?

Mudjaddid

Onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is de Zegel der Profeten. Na hem zullen geen nieuwe profeten meer gestuurd worden. Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij …

Lees verder »

Wat houdt de ‘Lejletoel Beraat’ in?

Beraat

Lejletoel Beraat is één van de heilige nachten in de Islam. Het is in de nacht van de 14e van Sjabaan die overgaat in de 15e. Beraat betekent: Dichterbij de verlossing staan. Deze nacht is gezegend door Allah en …

Lees verder »

Wat betekent ‘soennah’?

Soennah betekent als woord, ‘manier, verloop, aard, beginsel, wet’. Als religieuze term heeft het de volgende betekenissen: De woorden, daden en de ‘takrir’s’ van de profeet (vrede zij met hem). Takriri Soennah houdt in: Datgene wat …

Lees verder »

Hoe moet ik omgaan met weswese?

Weswese

Ik ben al een tijdje bezig met het praktiseren van mijn geloof. Mensen denken daarom ook dat ik heel religieus en standvastig ben, maar van binnen voel ik me heel ziek en zwak. Ik heb …

Lees verder »

Wat betekent het woord islam?

Letterlijk, betekent het woord ‘islam’ ‘onderwerping’ of ‘overgave’ en betekent het woord ‘moslim,’ ‘degene die zich heeft onderworpen (of overgegeven).’ Het woord ‘islam’ is afgeleid van de stam ‘seleme’ wat in het Arabisch‘vrede’ betekent. In …

Lees verder »

Moedigt de islam terrorisme aan?

Terrorisme

De islam staat terrorisme niet toe en toont geen enkele vorm van tolerantie jegens terrorisme. Zelfs in de letterlijke betekenis van het woord ‘islam’ vinden we verwijzingen naar vrede. Letterlijk betekent ‘islam’ namelijk ‘onderwerping’ of …

Lees verder »

Wat is jihad?

Het Arabische woord ‘jihad’ betekent letterlijk strijden of streven en is van toepassing op elke inspanning die iemand levert. In deze betekenis streeft een student om zijn diploma te behalen. Een zakenman streeft ernaar geld te …

Lees verder »

Kunnen mensen samenwerken met Djinn?

De deuren naar metafysische werelden staan pas op een kier. De mensen staan nauwelijks aan het begin van het contact met djinn en duivels, maar samenwerken is niet onmogelijk. Nochtans zal de mensheid op een …

Lees verder »

Wat zijn dromen?

Terwijl je slaapt, met gesloten ogen, de oren doof, de tong stom en de armen en benen zonder beweging, hoe kunt u grote afstanden afleggen, vele mensen ontmoeten en vele dingen doen in zo een …

Lees verder »