Nieuwe vraag

Vraag & Antwoord

Is roken toegestaan?

Het roken van tabak is begin 16 eeuw vanuit Amerika geïntroduceerd in Europa en vanuit hier doorgetrokken naar Islamitische streken. Dus in de Koran en de overleveringen van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met …

Lees verder »

Wat zegt de islam over muziek?

Muziek

Er zijn verschillende opvattingen met betrekking tot muziek in de islam. In de beantwoording van deze vraag wordt de opvatting van imam Al-Ghazali gehanteerd. In het boek İhyâü Ulûmi’d-Dîn start imam Ghazâlî onder het kopje “Het beluisteren van muziek …

Lees verder »

Wat is dua? Komt een dua altijd uit?

Dua is geen droom die uit moet komen. Enkele verzen uit de Koran over dua: “Mijn Heer zou niets om u geven indien jullie geen dua zouden doen.” (Koran 25:77) Verricht dua aan Mij, Ik zal jullie verhoren (Koran …

Lees verder »

Wat houdt de heilige maand Ramadan in?

De maand Ramadan, waarin de Qur’an als een leidraad voor de mensen, neergezonden (begon te worden) werd en (indien nagevolgd) als duidelijke tekenen van leiding en Onderscheid (tussen echt en vals). (2:185) Eerste punt. Het …

Lees verder »

Welke rol heeft de imam in de moskee ?

Het woord imam betekent letterlijk iemand die “vooraan staat”. In religieuze terminologie wordt er verwezen naar degene die het gebed in een congregatie van moslims leidt. De imam houdt gewoonlijk ook de vrijdagpreek. Omdat er in de islam geen …

Lees verder »

Hoe en wanneer bidden moslims?

Binnen de islam vormt bidden een driedimensionaal fenomeen, dat Allah wordt aangeboden. Het belangrijkste doel daarbij is het behagen van Allah en het daaruit resulterende doel, het bereiken van spirituele ontwikkeling. De eerste dimensie is de kwantiteit en variabiliteit van …

Lees verder »

Waarom bidden moslims vijf keer per dag?

De betekenis van het (aan)bidden is: In het besef van de eigen tekortkomingen, zwakheden en behoeftigheid in de aanwezigheid van Allah, werpt de mens zich uit liefde en bewondering voor de volmaaktheid van Zijn Heerschappij, …

Lees verder »