Nieuwe vraag

Vraag & Antwoord

Waar komt God vandaan? Wat was er voor God?

God

Voordat we deze vragen beantwoorden, moeten we kijken naar ons ‘Godsbeeld’. Hoewel verschillende geloven het over ‘God’ hebben, verschillen deze ‘Godsbeelden’ zeer sterk van elkaar. ‘Godsbeeld’ in de islam, of beter gezegd het kennen van Allah, wordt ons geleerd door …

Lees verder »

Is God hetzelfde als Allah?

God

De naam Allah is een bijzondere naam van Allah en geen andere naam kan deze vervangen. Echter, wanneer men God zegt en hiermee Allah bedoelt, is dit geen enkel probleem. Het gebruik van de naam …

Lees verder »