Nieuwe vraag

Vraag & Antwoord

Is de naam Allah Arabisch? Wat betekent het?

Er zijn verschillende opvattingen die taalkundigen hebben. De algemeen heersende opvatting is echter dat de naam ‘Allah’ niet is afgeleid van een ander woord in het Arabisch en dus puur en alleen persoonlijk wordt gebruikt. Allah heeft 99 andere namen, …

Lees verder »

Gelooft u in een actieve God?

Actieve God

Moslims geloven in een actieve God. Aangezien alle Eigenschappen van Allah eeuwig zijn, zijn de manifestaties daarvan voortdurend in het universum terug te vinden. Zo is Hij als Schepper voortdurend actief in de handeling van …

Lees verder »

In wat voor God gelooft de moslim?

Het concept van God in de islam wordt beschreven in één van de kortere hoofdstukken van de Koran: “Zeg: Hij is God, de Enige; de Eeuwige, Zichzelf-genoeg; Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt; en niemand is in …

Lees verder »

Waar komt God vandaan? Wat was er voor God?

God

Voordat we deze vragen beantwoorden, moeten we kijken naar ons ‘Godsbeeld’. Hoewel verschillende geloven het over ‘God’ hebben, verschillen deze ‘Godsbeelden’ zeer sterk van elkaar. ‘Godsbeeld’ in de islam, of beter gezegd het kennen van Allah, wordt ons geleerd door …

Lees verder »

Is God hetzelfde als Allah?

God

De naam Allah is een bijzondere naam van Allah en geen andere naam kan deze vervangen. Echter, wanneer men God zegt en hiermee Allah bedoelt, is dit geen enkel probleem. Het gebruik van de naam …

Lees verder »