Nieuwe vraag

Daden die de tevredenheid van Allah hebben

Aboe Said el-Hudri (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

De Boodschapper van Allah zei:

“Verricht volop de daden die de gezindheid van Allah hebben.”

De metgezellen vroegen:

“Welke daden zijn dat?”

Hij zei:

“Het zeggen van Allahoe Akbar, Lâ ilâha illâllah, SubhânAllah, Alhamdoelillâh en Lâ hawla ve lâ kuwwata illâ billâh.” (Hâkim, Mustedrek)