Nieuwe vraag

Wat zijn de belangrijkste symbolen in de islam en wat is hun betekenis?

Eigenlijk is het enige algemeen gebruikte symbool in de islam de halve maan, omdat deze verbonden is met de Ramadan, de heilige maand van de vasten, ieder jaar. De Ramadan begint wanneer de nieuwe maan zich, aan het begin van de nieuwe maanmaand, laat zien. Moslims gaan uit van het maanjaar, wat de reden is dat dit de islamitische kalender wordt genoemd, hoewel deze begint op het moment dat de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, naar Medina emigreerde om de islam te vestigen. Andere symbolen zoals zwaarden en sterren hebben niet per se een islamitische oorsprong.

Is er net als paus, een spirituele leider voor alle moslims in de wereld?

Op dit moment is er geen spirituele leider voor alle moslims. Na de dood van onze Profeet, vrede zij met hem, was de kalief de leider van alle moslims. Met de ondergang van het Ottomaanse Rijk in 1924, werd echter ook het kalifaat afgeschaft. Daarom zijn moslims in de wereld van vandaag verdeeld geraakt, terwijl er vroeger een gemeenschappelijk begrip was.

De Ayatollah is de spirituele leider van alle Shi’itische moslims, die ongeveer 15% van de totale moslimpopulatie in de wereld uitmaken. Voor het merendeel van de moslims (ongeveer 85%) heeft de Ayatollah echter geen enkele betekenis.