Nieuwe vraag

De eeuwige jeugd in het Paradijs

“Wanneer mensen naar het Paradijs zullen gaan, zal een oproeper het volgende zeggen:

‘(O mensen van het Paradijs) waarlijk jullie zullen voor altijd in het Paradijs verblijven en jullie zullen nooit doodgaan. Jullie zullen nooit ziek worden maar altijd gezond zijn. Jullie zullen niet ouder worden, maar altijd jong blijven. Jullie zullen de oneindige gunsten bereiken en jullie zullen nooit pijn en lasten zien.’ ” (Muslim)

Deze Hadith vertelt welke eigenschappen de mensen van het Paradijs zullen krijgen. Het volk van het Paradijs heeft het oneindige leven. Zij zullen gezond zijn. In het Paradijs zal niemand ziek worden, omdat er daar geen ziektes zijn. Men zal niet verouderen, maar men zal altijd jong blijven. Pijn en lasten zullen op de wereld blijven en zij zullen de poorten van het paradijs niet passeren.