Nieuwe vraag

De formule voor een gelukkig leven

“Kijk in het wereldse leven altijd naar degenen die het minder dan jullie hebben. Vermijd het kijken naar degenen die het beter dan jullie hebben, want dit aanblik kan ertoe leiden dat jullie de gunsten van Allah kleineren.” (Buhari, Moeslim, Tirmizi)

In deze Hadith wordt de formule voor een gelukkig leven gegeven; een leven waarbij er geen sprake is van ontevredenheid, gerieven en problemen. Een persoon die in het bezit is van een gezond lichaam en een succesvolle carrière dient dit te waarderen en niet jaloers te zijn op mensen die het ‘beter’ dan hem hebben op het gebied van status of rijkdom. Dit kan ertoe leiden dat hij zichzelf als minderwaardig gaat bestempelen en zijn eigendom gaat kleineren. Hij dient juist te kijken naar mensen die het minder dan hem hebben, zodat hij dankbaar zal zijn voor de gunsten die hij heeft.