Nieuwe vraag

De gevende hand

Ibnoe Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De gevende hand is hoger in waarde dan degene die vraagt. De bovenste hand is die van de gever, de hand die beneden is, is de hand van de bedelaar.” (Nasa’i/Zakaat 52; Buhari/Zakaar 18; Moeslim/Zakaat 94; Aboe Dawoed/Zakaat 28)

De islam stimuleert mensen om ‘de gevende hand’  te zijn. Dit betekent niet dat het in de islam verboden is om de ‘vragende hand’ te zijn. Het is niet verboden, maar het wordt ook niet gestimuleerd. Kortom in de islam staat een ‘gever’ hoger in aanzien dan een ‘nemer’.