Nieuwe vraag

De goede daden verdrijven de slechte daden

Tafsier: ‘De goede daden verdrijven de slechte daden’ (Hoed 11:114)

En verricht de salaat aan het begin en het einde van de dag en aan het begin van de avond, voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderricht voor degenen die zich laten onderrichten.(Hoed/ 114)

Zoals te zien is gaat deze ayaat over het gebed. Het voorgeschreven gebed is de pilaar van de godsdienst en het beste van alle goede daden. Iemand die het voorgeschreven gebed niet verricht kan het gebouw van de Religie niet op het fundament van het geloof bouwen. Een fundament waarop geen gebouw is gebouwd, kan gemakkelijk verwijderd worden. De Boodschapper, vrede zij met hem, leerde dat het gebed op een rivier lijkt, dat voor iemands huis stroomt. Iemand die er vijf keer per dag in baadt, wordt van al het vuil (dat zich in de tussenliggende tijd aan hem gehecht kan hebben) gereinigd. Hij onderwees ook dat de voorgeschreven gebeden als een boete doening voor de kleine zonden kunnen dienen, die tussen de gebedstijden begaan zijn (Muslim, “Tahaarah”, 16). De Koran verklaart dat het voorgeschreven gebed mensen behoedt tegen het plegen van ondeugdelijkheden en andere vormen van slechte daden (29:45). Tevens dient het als een moment van inkeer en een middel om Allah(swt) om vergeving te smeken. Evenzo, kan iedere goede daad die meteen na een slechte wordt verricht, ervoor zorgen dat de slechte daad vergeven wordt. Dus is het hoogst aan te raden dat men goed dient te doen onmiddellijk na welke slechte daad er ook is begaan. Natuurlijk betekent dit niet dat wij bewust slechte daden kunnen blijven verrichten, zolang we direct daarna bidden. Integendeel is het verrichten van een goede daad, als het voorgeschreven gebed, na een slechte daad bedoelt om iemand op te leiden en af te houden van het begaan van verder kwaad. Dit is waarnaar verwezen wordt in het vers met de zin “Ongetwijfeld wissen de goede daden de slechte daden uit”.

Met slechte daden wordt er aangeduid op zonden die gepleegd worden. Men ziet kleine zonden niet als zonden vandaar dat dit begrip vaak wordt verwaarloosd door de mensen. Dus geven we een voorbeeld

Het liegen is een zonde en zo is elke ongehoorzaamheid aan Allah een zonde. De kleine zonden worden uitgewist door de goede daden, als men deze op de juiste manier uitvoert.

Wat de grote zonden betreft, hiervoor is oprecht berouw vereist. De slechte daden zijn dus een oorzaak van de Ontevredenheid van Allah en de goede daden zijn een oorzaak van Zijn Tevredenheid. Als je wil dat Allah tevreden met jou is, gehoorzaam dan Allah. Als je wil dat de mensen tevreden met jou zijn, gehoorzaam ook in dat geval Allah.