Nieuwe vraag

De grootsheid van een vrijwillige vrome daad

Ibnoe Abba (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

De Profeet, v.z.m.h., heeft deze woorden van Rûhu’l-Amien (Gabriël) verteld: “De beloning en de zondes van een dienaar zullen (op de Dag des Oordeels) gebracht worden en op de mizan (= de weegschaal, dat op de Dag des Oordeels gebruikt zal worden om de goede en slechte daden van mensen zal wegen) met elkaar worden vergeleken, ook al heeft hij of zij nog maar één hasanah (= vrijwillige vrome daad) verricht, Allah zal hem of haar alsnog toestemming geven om Zijn Paradijs te betreden.” (Ibnoe Kesir)