Nieuwe vraag

De hoogste ‘prijs’ is het Paradijs

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Wie bang is, zal een vroege start maken. Wie een vroege start maakt, zal zijn doel bereiken.

Wees opgelet, de metai (te koop aangeboden goed) van Allah is heel duur. Wees opgelet, de metai van Allah is het Paradijs.”  (Tirmidhi)

Mensen die op de wereld een doel hebben en dit doel willen bereiken zullen met al hun kracht proberen dit te verwezenlijken. Men deinst er niet van terug om een hoge prijs te betalen voor het verkrijgen van wereldlijk succes en vermogens. Het belangrijkste ‘goed’ van Allah is het Paradijs. Allah gebiedt de mensen om te werken aan het ‘kopen’ van het Paradijs.

Het Paradijs is een duur goed van Allah . Dit goed heeft een hoge ‘rekening’. Een mens dient met al zijn kracht zich op het Pad van Allah te geven, zodat hij hierdoor de ‘rekening’ kan betalen en het Paradijs kan verkrijgen. Met het kunnen betalen wordt hier bedoeld dat Allah ons met zijn Barmhartigheid met de goede daden die wij hebben verricht gedurende onze leven accepteert, want we kunnen nooit de ‘rekening’ van Allah betalen. Alleen met zijn Barmhartigheid kunnen we in het Paradijs.