Nieuwe vraag

De liefde van Allah voor een geduldig persoon

“Degene die zich in een woede toestand (niet boos wordt) weet te beheersen (geduldig is), zal de liefde van Allah krijgen.” (Asbahani)

Het is een grote deugd voor een mens wanneer hij in een kwade toestand zijn gevoelens weet te beheersen. Deze Hadith vertelt dat mensen, die ondanks hun woede aanval zich weten te beheersen en op een zachtaardige manier handelen, de gezindheid van Allah zullen krijgen. Het is een grote gunst voor een mens wanneer hij de liefde en gezndheid van Allah kan verkrijgen.