Nieuwe vraag

De mens maakt fouten

“Elke mens maakt fouten. Van degenen die fouten maken zijn de besten die berouw hebben.” (Tirmizî)