Nieuwe vraag
Laylat al qadr - kadir gecesi
Als je 'Ramadan' intypt in Google dan zul je vele plaatjes met deze lantaarns tegenkomen. De lantaarn is inmiddels uitgegroeid tot symbool van de maand Ramadan. Deze traditie is afkomstig uit Egypte en wordt daar Fanous Ramadan genoemd. Deze kleurrijke lantaarns zijn voor vele winkels te vinden. Wanneer de Ramadan nadert kopen veel mensen deze lantaarn om hun huizen te versieren. Kinderen zingen Ramadan liedjes terwijl ze zwaaien met hun gloeiende lantaarns, die meestal van gerecyclede blikjes worden gemaakt. Op deze zondag, 15 juni 2014, winkelen Egyptenaren op een markt in de buurt van Sayeda Zeinab, Caïro, Egypte voor traditionele lantaarns die gebruikt worden voor de heilige maand van de Ramadan. Veel devote moslims beginnen met het vasten vanaf het observeren van de dageraad gedurende de heilige maand Ramadan. (AP Photo/Ahmed Abdel Fattah, El Shorouk Newspaper. Egypt out)

De nacht van macht: Laylat al-Qadr

De laatste tien nachten van de Ramadan zijn zeer bijzonder. Waarom zijn ze bijzonder? Omdat iedere nacht Laylat al-Qadr kan zijn. Dit wordt ook wel ‘de nacht van macht’ genoemd. Dit is een nacht met zeer grote waarde. Hoe waardevol? Allah legt dat uit in de Koran, in hoofdstuk Qadr:

 

Een uitleg van soera Qadr, het 97e hoofdstuk van de Koran

Dit hoofdstuk bestaat uit 5 verzen en ontleent zijn naam aan het woord al-qadr (kracht, lot, maat, waarde) uit het eerste vers. Het handelt over Laylat al-Qadr (de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling), die in het derde gedeelte van de heilige maand Ramadan valt. Het is van grote waarde om deze nacht in gebed door te brengen.

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadige.

1. Voorzeker, hebben Wij u (de Koran) in de Nacht van Bestemming en Macht nedergezonden.

2. Wat stelt u in staat te weten wat de Nacht van Bestemming en Macht is?

3. De Nacht van Bestemming en Macht is beter dan duizend maanden.

4. Met toestemming van hun Heer dalen Engelen en de Geest in deze nacht neer met Zijn geboden ten aanzien van elke zaak;

5. (Zij vormt) een zuivere genade en bescherming (tegen alle ongeluk, voor de dienaar die haar in gebed, met waardering voor haar waarde, doorbrengt). (Zij duurt) tot aan het begin van de dageraad.

Deze nacht is dus waardevoller dan duizend maanden. En daarom benutten moslims de laatste 10 dagen van de heilige maand Ramadan extra goed.

 

Over de oorsprong van deze nacht

Elk jaar is er een speciale nacht, waarin alles geïdentificeerd of bepaald (kenmerken en afmetingen) wordt en vanuit de Goddelijke Kennis aan de Goddelijke Macht ter beschikking wordt gesteld. Met alles wordt hier ieder ding of wezen bedoeld, waarvan Allah wilde dat het tot bestaan zou komen en iedere gebeurtenis waarvan bepaald is, dat die in dat jaar plaats zou vinden. Uit andere relevante verzen, zoals al-Baqara, dat verkondigt dat de Koran in de maand Ramadan neergezonden werd, kan worden opgemaakt, dat dit de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling is:

De maand Ramadan is die, waarin de Koran als een richtlijn voor de mensen en als duidelijke bewijzen van Leiding en Onderscheid (tussen waarheid en leugen) werd neergezonden. Daarom dient ieder van u die deze maand beleeft, in deze te vasten. Maar wie van u zo ziek is dat hij niet kan vasten of op reis is, dient (hetzelfde aantal) op andere dagen te vasten. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, opdat u het aantal voorgeschreven dagen zult voltooien en Allah zult verheerlijken, omdat Hij u heeft geleid en u (Hem) dankbaar zult zijn.

Koran hoofdstuk 2 vers 185

De Koran is op een van de twee volgende manieren neergezonden; in zijn geheel of in delen. Interpreteerders van de Koran zeggen dat de Koran vanaf het Verheven Bewaarde Tablet in zijn geheel naar de hemel van de wereld of Bayt al-Ma’mur is gezonden. Wij kennen de aard van dit Bayt (huis) niet en weten niet of de Koran daar naartoe gezonden werd of naar de hemel van de wereld. Als we naar onderstaande verzen uit hoofdstuk al-Dukhan, [de Rook] kijken, zouden we het volgende kunnen zeggen.

Als elk Goddelijk Boek in zijn geheel, in zijn specifieke vorm met Medeweten van Allah, door het Lot bepaald is, of in zijn geheel uit de Kennis van Allah of het Verheven Bewaarde Tablet of het Moederboek afkomstig is, is de Koran in de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling ook in zijn geheel bepaald door, of afkomstig uit dezelfde oorspronkelijke bron:

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadige.

1. Ha-Mien.

2. Bij het Boek dat duidelijk in zichzelf is en duidelijk de waarheid toont.

3. Wij hebben het in een nacht vol zegeningen neergezonden; voorzeker hebben Wij (de mensheid sinds hun schepping) immer gewaarschuwd.

4. In die nacht wordt elke zaak geïdentificeerd en voor wijze doeleinden onderscheiden.

5. Als een gebod afkomstig van Onze Aanwezigheid; voorzeker hebben Wij immer (vanuit de engelen en mensen) Profeten
gezonden (om Onze geboden uit te dragen en leiding te geven).

6. Als een genade van uw Heer – waarlijk, Hij is de Al-horende, de Alwetende.

De engelen zijn verantwoordelijk voor wat er in het universum en in de levens van alle wezens gebeurt. Sommigen van hen, zoals Gabriel en zijn helpers, hebben de taak gekregen de Goddelijke Boodschap naar de Profeten te brengen. Zij ontvangen God’s geboden en gaan op pad om deze uit te dragen. Tevens dalen zij met de bijzondere genade, erbarmen en bescherming van Allah af in de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling.

Wat de Geest betreft, zou dit Gabriel of een ander engelachtig wezen, groter dan de engelen moeten zijn. Volgens Imam al-Ghazzali, is hij een engel (of engelachtig wezen), die van Allah de opdracht heeft gekregen om bij elke persoon de ziel het lichaam in te blazen. Volgens Said Nursi wordt elk ding, elk wezen door een geest vertegenwoordigd. In dat geval zou de Geest het wezen kunnen zijn dat voor alle geesten verantwoordelijk is, dat hun aanbidding representeert en aan Allah toont. Tijdens de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling daalt hij mogelijk af om rust, levendigheid en bezieling in de gelovigen te blazen die waakzaam zijn. (Allah weet dit het best).