Nieuwe vraag

De Profeet in huis

Men vroeg aan onze moeder Aisja (moge Allah tevreden met haar zijn):

“Hoe gedroeg de Boodschapper van Allah zich in huis?”

“Hij hielp zijn familieleden (gezin). Wanneer de gebedstijd naderde, vertrok hij van huis om het gebed te bidden.”

Aisja (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft ons de meeste kennis verschaft over het leven van de Profeet (vzmh) en zijn gedragingen jegens zijn vrouw(en).

In deze Hadith vertelt Aisja dat de Profeet (vzmh) buiten de gebedstijden om, thuis nooit stil zat. Hij hield er niet van om in een hoek te zitten en bediend te worden. Hij probeerde in het huishouden altijd zijn vrouwen te helpen.