Nieuwe vraag
Dag 1 Isolatie is goed

De voordelen van isolatie – DAG 1 Corona Challenge

Dag 1: De voordelen van isolatie

Vandaag hebben we 3 parels voor je klaar staan.

 1. Niets is beter voor je hart dan afzondering (imam Azzedine Karrat)
  1. Zonder dit cruciale element zal je afzondering vergaan.
  2. Hoe kun je je hart op dieet laten gaan?
  3. 10 voordelen van afzondering
 2. De 8 belangrijkste tips voor thuiswerkers
 3. Raadsel van de dag

Neem je tijd hiervoor en laat onder dit Facebook bericht weten of je het antwoord op de raadsel hebt gevonden.

 


1. Niets is beter voor je hart dan afzondering

In deze bijzondere dagen, is het een mooi kans om te reflecteren. Om jullie hierbij te helpen, delen we graag onderstaande tekst met jullie. Dit willen we doen aan de hand van de volgende uitspraak van imām ibn ʿAṭā Allāh al-Iskandarī al-Shādhilī. Hij zegt het volgende:

ما نَفَعَ القلبَ مثلُ عُزْلَةٍ يدخلُ بها مَيْدَانَ فكرة

“Niets komt het hart ten goede als een afzondering (‘uzlah) waardoor men de vlakte van gedachte (fikrah) binnengaat. (maydān fikra).”

Imām ibn ʿAṭā Allāh laat ons zien dat afzonderen een goed insturment is om te reflecteren. Afzonderen. Naast de fysieke afzondering, dient het hart ook in isolement te verkeren. Het heeft namelijk geen zijn om jezelf fysiek af te zonderen als dat niet leidt tot het loslaten van het wereldse. Het hart kan alleen met de Schepper verbonden zijn, wanneer je middels diepe bezinning en reflectie je hart van het wereldse loskoppelt.

De belangrijkste fundamenten van terugtrekking (‘uzlah) zijn als volgt: De drie letters vormen samen het woord عزل.

 • ع: العلم – Kennis: je kunt niet doelloos jezelf afzonderen. Weet waarvoor en waarom en voor wie je het doet.
 • ز: زهد – Ascetisme in het wereldse: in deze afzondering is het belangrijk om Allah centraal te stellen en het wereld minder waarde te geven.
 • ل:العمل – Daden: afzonderen, zonder de verplichtingen na te komen, zal verder geen effect hebben op het hart. Het dienst samen te gaan.

Tafakkur

التفكر

Het proces van tafakkur begint bij een idee, فكرة

Het proces van afzondering en mediteren leidt tot een toestand van bewustzijn en bezinning. Overpeinzen heeft op zijn beurt een reinigend effect op het hart.

Shykh Ahmad Zarrūq ook bekend als Imam Zarrūq zegt:

“Elke afzondering (‘ulzlah) zonder overpeinzing (fikrah) zal vergaan.” [1]

Overpeinzen leidt namelijk tot diepe begrip van zaken. Tevens vermeerderd het jou kennis en brengt je dichter bij Allah. Middels hiervan kom je achter de verborgen tekortkomingen van jouw ego (nefs), de listen van de duivels en de verleiding van de doenya.[2]

Wanneer je het gevoel hebt dat het te veel wordt en dat je het spiritueel niet aankan, zonder je af en geef je hart de nodige rust. Wanneer je maagklachten hebt, wordt er ook geadviseerd om dan minder te eten, opdat jouw maag gereinigd kan worden.

Wanneer je stress ervaart, is het evenmin belangrijk om jouw geest de nodige rust te geven. Naast he verminderen van eten, stress en zaken die jouw hart bezighouden, is het belangrijk om ook daarnaast de nodige medicijnen te nemen. Dit geldt ook voor het hart.

 

Al-‘uzlah is een middel

Al-‘uzlah is een middel en geen doel, zoals dieet een middel is. Het is niet bedoeling dat je dan jezelf uithongert. Te veel van iets werkt averechts. Het is niet de bedoeling dat iemand isolement als een levensstijl gaat hanteren, waardoor men zichzelf van de buiten wereld afzondert. Dit laatste is tegenstrijdig met de natuurlijk aanleg van de mens.[3]

Imam ibn ʿAṭā Allāh al-Iskandarī gebruikt in deze wijsheid de term ‘uzlah en niet al-‘uzlah. Het verschil is klein, maar wel essentieel. ‘uzalh (zonder lidwoord) duidt op kleine hoeveelheid en al-‘uzlah met een lidwoord duidt op grote hoeveelheid.[4]

Ibn ‘Ajībah rahimahu Allah zegt:

“Er is niets wat nuttiger is voor het hart dan een afzondering (‘uzlah) gekoppeld aan een overpeinzing (fikrah), want (‘uzlah) is vergelijkbaar met dieet (hamiyyah) en fikrah is gelijk aan het innemen van medicijnen.”[5]

Een dieet betekent niet dat je helemaal niet eet, maar het is het verminderen van het eten om gezonder door het leven te gaan. Je zou kunnen zeggen dat ‘uzlah een spirituele dieet is van het hart.

Waarom zou ik mezelf afzonderen?

 

De 10 voordelen van ‘uzlah (minstens)

 1. Het beschermen van de tong: als je alleen bent, dan heb je niemand met wie je kunt praten. De tong is wellicht klein in omvang, maar groot in bereik.
 2. Het beschermen van de blikken: In een ‘uzalah is niks wat verboden is om ernaar te kijken. in een toestand van afzondering leer je jezelf om niet naar de verboden zaken te kijken.
 3. Het beschermen van het hart tegen ostentatie (riya’): ‘uzalah beschermt je tegen uiterlijk vertoon en leert je om nederig te zijn.
 4. Afstand nemen van wereldse (zuhd): Hierin zit volmaaktheid van de mens, zijn waardigheid en een reden om de Goddelijke liefde te verkrijgen. Een man kwam naar de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah, leid mij naar een handeling die, als ik het doe, Allah van mij zal houden en de mensen zullen mij lief hebben. Hierop antwoorde de Profeet: “ Verloochen de wereld en Allah zal van je houden en neem afstand van wat de mensen bezitten en de mensen zullen van je houden. ” ibn Mājah 4102
 5. Bescherming tegen slechte vrienden en oneerbare mensen: Afzonderen leert jou om afstand te nemen van personen met slecht invloeden. Door jezelf los te maken van slechte omgeving, vermijd je vermenging met wie mengen niet de juiste is en met wie het gezelschap je blootstelt aan gevaren.
 6. Toewijding aan aanbidding: Het bied jou de nodige concentratie en focus op aanbidding en het gedenken van de Schepper dhikru Allah. Om uiteindelijk Gods bewuster (taqwa) te worden.
 7. Zoetigheid van aanbidding proeven: Wanneer jij alleen bent, jouw schepper aanbidt en niemand die jou hiervan afleidt, leidt dit tot het proeven van de zoetigheid van de ontmoeting met de schepper.
 8. Rust van het hart en lichaam: van contacten met de mensen en door bezig te zijn met het wereldse, raakt het hart vermoeiend. Middels al’uzalah geef je je hart en het lichaam de nodige rust.
 9. Het onderhouden van zowel de ego (nefs) als Godsdienst (dien): De ego dien je te vormen en te hervormen. Vervolgens is het belangrijk om deze goed te onderhouden. Ook jouw geloof kan dalen en stijgen. Iman (geloof) is statisch. Daalt middels zondes en stijgt middels goede daden.
 10. Mediteren en overpeinzen: Volgens Ibn ‘Ajībah rahimahu Allah is dit het belangrijkste doel van afzonderen. Er wordt gezegd een uur nadenken is beter dan 70 jaar aanbidding.[6] Middels tafakkur leer je je Schepper kennen. Wanneer je de Schepper hebt leren kennen, dan heb je het leven met al haar facetten in je bezit, meer zou je niet willen.

Sahl ibn `Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Alle goedheid zit in deze vier eigenschappen. Hierdoor werden de heiligen heiligen: (1) honger van de maag, (2) stilte, (3) afzondering (4) nachtwaakzaamheid.”

imam azzedine karrat

Auteur: Imam Azzedine Karrat

 

Bronnen

[1] Ahmed Zarrūq, al-Hikam al-’Atāiyyah (Qairo: Dār al-basā’ir, 2008), 63.

[2] Abdelmajid al-sharnubi, Sharh al-hikam al’ataiyah (Beirūt: Dar ibn Kathir, 1989), 25.

[3] Bilāl Ahmad al-Bustānī, Farhat an-nufūs bisharhi tāj al’arūs al-hāwāī litahzīb an-nufūs (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2011), 95.

[4] Ramadan Alpbuti Mohamed Sa’eed, Al-Hikam Al-’Atta’iyyat Sharh wa Tahlil (Damascus: Dar Al-Fikr, 2017), 1:149.

[5] Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAjībah al-Ḥasanī, Īqāẓ al-himam fī sharḥ al-Ḥikam (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2008), 51.

[6] ibn ʿAjībah al-Ḥasanī, 55.

 

 

 


2. De 8 belangrijkste tips voor thuiswerkers

8 tips Thuiswerken

Belangrijkste adviezen voor thuiswerkers

 1. Gebruik een los toetsenbord.
 2. Gebruik kussens om op tafelhoogte te komen met je armen.
 3. Blijf altijd rechtop zitten, tegen je stoelleuning aan.
 4. Probeer niet gespannen te zitten.
 5. Beweeg extra veel en sta regelmatig op.
 6. Voer telefoongesprekken staand of lopend.
 7. Doe schouder- en nekoefeningen.
 8. Werk wisselend op de bank.

 

Bron: NU.nl

 


3. Raadsel

Hij is een jonge reiziger uit de 14e eeuw die op voet reist naar de bedevaart.

Weet jij wie het is? Deel hier je antwoord.

(We geven morgen het juiste antwoord)

 


 

  Wat kan jij nu doen?

Voor jezelf

 1. Doe je ogen dicht en probeer wat je hebt gelezen opnieuw van begin tot eind te herinneren. Hierdoor zal wat je hebt gelezen beter beklijven.
 2. Denk aan wie van je vrienden baat kan hebben bij deze inzichten en start een gesprek hierover: “Ik las net een interessante tekst en moest aan jou denken..”

Voor anderen

Vond je dit waardevol? Help anderen om deze parels niet te missen.

 1. Stuur in 1 Whatsapp-groep (of naar 3 vrienden) het volgende bericht om hun uit te nodigen samen met jou deel te nemen aan deze challenge:

Ik doe mee met de Corona Challenge van Vraagislam. We starten morgen, dus je bent NU nog op tijd. Zullen we samen meedoen? Aanmelden is zo gebeurd met één klik: www.vraagislam.nl/cc

👆 P.S. Kopieer & deel de dikgedrukte tekst hierboven 👆