Nieuwe vraag

Dit leven is tijdelijk en vergankelijk

Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“O Allah, het echte leven is het leven in het Hiernamaals (Er is geen ander leven).” (Bukhari)

Dit leven is tijdelijk en vergankelijk. De wereld is een test voor een mens. Het doel in het leven is het aanbidden van Allah en gehoor geven aan Zijn geboden en verboden. Een mens laat in dit leven zien of hij het doel in het leven accepteert of verwerpt. Het echte leven en echte vreugde is niet op deze vergankelijke wereld maar in het Hiernamaals. Een mens zal in dit leven een test afleggen. Naar aanleiding van deze test zal hij of het oneindige geluk verkrijgen of het oneindige ongeluk; hij zal of naar het Paradijs of naar het Vuur gaan.