Nieuwe vraag

Doe anderen geen kwaad

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Probeer andere mensen geen kwaad te doen. Dit alleen is al een aalmoes.” (Bukhari-2518;Muslim-48)