Nieuwe vraag

Drie daden die getuigen van drie eigenschappen

“O Aboe Dzarr! Het nemen van maatregelen getuigt van intelligentie, het vermijden van haram getuigt van je overgave aan Allah en het vertonen van goed gedrag (een mooi karakter) getuigt van vroomheid.” (Ibnoe Hibban)

Deze Hadith geeft drie belangrijke adviezen. Het eerste advies is het nemen van maatregelen, zodat je op het onverwachte voorbereid bent. Dit getuigt van het gebruik maken van je verstand. Een verstandig mens is zodoende degene die op alles voorbereid is. Het tweede advies is het vermijden van haram, omdat dit jouw overgave aan Allah toont. De nafs van een mens is altijd geneigd om haram te plegen. Het vermijden van haram getuigt van een worsteling van de mens met zijn nafs. Hierbij dient de mens geduldig te zijn. Dit is alleen weggelegd voor vrome mensen die zich aan Allah hebben overgegeven. Het derde advies is het vertonen van goed gedrag. Een bewuste moslim is te herkennen aan zijn goed gedrag. Dit getuigt van vroomheid.