Nieuwe vraag

De drie heilige maanden: Rajab, Sjabaan en Ramadan

Vannacht zijn we de Heilige Drie Maanden  in gegaan (nacht van 12 op 13 februari 2021). De islamitische wereld bereidt zich nogmaals voor om de ‘drie heilige maanden’ te verwelkomen. Wat houden deze drie maanden in? En wat kunnen we het beste doen om dit goed te benutten?

De maanden Rajab en Sjabaan hebben een speciale plek bij de gelovigen, omdat ze in de heilige Koran en de hadith worden geprezen en omdat ze de komst van de heilige maand Ramadan aankondigen. Met de komst van de drie heilige maanden, in de religieuze terminologie “sjuhur al salasa” genoemd, bevinden de zielen van de moslims zich in aparte sferen. Dit zijn immers de maanden waarin de Goddelijke Genade extra stroomt. Als we in andere tijden voor onze goede daden en aanbiddingen tien beloningen ontvangen, krijgen we in de maanden Rajab, Sjabaan en Ramadan op een toenemende wijze veel meer beloningen.

Heilige drie maanden islam goed benutten

Veel meer zegeningen dan normaal

In andere tijden ontvang je per gelezen letter van de Koran tien beloningen, maar in de maand Rajab ontvang je maar liefst 100 beloningen. In de maand Sjabaan 300 en tijdens de Ramadan kan dit tot 1000 oplopen. De djuma nachten (de nacht van donderdag op vrijdag) kan het de duizenden beloningen bereiken. Als we in rekening nemen dat het tijdens de Qadr nacht wel tot 30.000 kan oplopen, kunnen we beseffen wat voor een kostbare gelegenheid de drie maanden zijn op het gebied van de hiernamaalse ‘investering’.

Daarom worden ‘de drie maanden’ ook wel gezien als “een heilige markt van hiernamaalse handel, waarin vele hiernamaalse gunsten worden gewonnen en een tentoonstelling voor aanbidding en mensen die naar haq (waarheid) streven”. Zoals we weten hebben markten en braderieën een belangrijke plaats in de handelswereld. De markt wordt slechts op bepaalde dagen, op een bepaalde plaats gehouden en de mensen kunnen hun allerlei behoeftes hier inkopen. Die dag kunnen ze van ochtend tot avond gebruik maken van de relatief goedkope producten van de markt. Maar een persoon die op die dag niet naar de markt kon, moet een week wachten om in diezelfde gunstige omstandigheden te kunnen inkopen. Want de markt is er maar één dag.

De heilige 3 maanden benutten

Op dezelfde manier zijn ‘de drie maanden’ als spirituele/hiernamaalse markten die één keer per jaar worden gehouden. Mensen die het kunnen benutten, verwerven grote winsten uit deze markt. De handelingen die op het hiernamaals gericht zijn, worden vermenigvuldigd in vergelijking met andere tijden. Zij lezen meer de Koran, doen meer kennis op, slapen minder om zo meer aan bezinning, aanbidding en islamitische diensten te doen. Ze racen met elkaar om goede werken te verrichten. Op deze manier benutten ze dit beloningsvolle tijdsbestek op een goede manier. De spirituele handelingen die in dit tijdsbestek worden verricht, kunnen worden gezien als de meest winstgevende investering in het eeuwige hiernamaals.

Aan de andere kant verliezen zij die de waarde van ‘de drie maanden’ niet kennen en deze niet kunnen benutten, de kans op deze winstgevende handel die voor iedereen open staat.

Het is dus erg belangrijk om de ‘drie maanden’ en de heilige dagen hierin, met volle enthousiasme te benutten. Hiermee wordt tevens de glorie en eer van de islam getoond en wordt er als voorbeeld gefungeerd voor zij die ver af staan van de islamitische betekenis.

 

Het hiernamaals winnen

Op deze manier richten alle moslims zich op hiernamaalse winst. Iedereen verkeert in een oneindige race op de weg naar de tevredenheid van Allah (God). De spirituele sfeer die dan ontstaat, geeft de gehele samenleving rust en harmonie. In deze sfeer haalt een ieder een voordeel uit naar zijn eigen rang. De vele aanbiddingen, de gelezen Koran, de vele smeekbedes en de onuitputtelijke race om islamitische diensten te vervullen, trekken de Goddelijke Genade extra aan. Daarnaast reinigen de oprechte handelingen onze spirituele lucht, die door zondes, wreedheden en onbedachtzaamheden was vervuild.

Wat jij kunt doen

Wij dienen daarom deze jaarlijks aangeboden gunst te benutten. Wij kunnen hiervoor vaker met broeders/zusters bijeenkomen om Allah (God) te herdenken. We kunnen de Koran hoofdstukken onderling verdelen om bijvoorbeeld wekelijks gezamenlijk de Koran uit te lezen. We kunnen meer dua en dhikr doen. Islamitische werken kunnen vaker gelezen worden. We kunnen ons meer inspannen om de islamitische waarheden op de juiste manier te leven en te verkondigen. De kleinste inspanning kan honderdvoudig beloond worden.

Hiernaast dienen we niet te vergeten dat we deze speciale maanden en dagen, thuis met onze familie op een speciale manier moeten beleven. Onze kinderen dienen op te groeien door deze spirituele lucht ‘in te ademen’. Daarom is het heel goed om ze bij speciale dagen met cadeaus blij te maken en ze aan moskeeën te laten wennen.

Het is enorm kostbaar en zegeningvol om rond de ochtendtijden, wanneer de zon opkomt, dua (smeekbede) te doen. De kans dat de smeekbedes rond die zegeningvolle tijd worden aanvaard, is veel groter. Op deze manier worden we herenigd met de bron van troost voor al ons eigen verdriet en dat van de gehele mensheid.

Deze maanden zijn dus een keten van kansen voor ons.

Je zuiveren van zondes

Het zijn kansen voor ons om onze eenzaamheid te elimineren en om ons onze sociale verplichtingen te laten herinneren in een tijd waarin we bijna zijn vergeten hoe we moeten delen; dit zijn tijden waarin we ons gevoel voor empathie kunnen ontwikkelen.

Dit zijn kansen die ons kunnen herinneren aan datgene wat wij vergeten tijdens de worstelingen van het leven, een kans om onze geest te ontwikkelen door middel van aanbidding en om onze emotionele wereld te verfrissen. Belangrijkste van al, zijn dit grote kansen om onszelf te kunnen zuiveren.

Smeekbede en dua van de Profeet

Tijdens deze vreugdevolle periode begroette onze Profeet (vrede zij met hem) deze heilige maanden met het volgende gebed:

3 Heilige maanden islam Dua smeekbede van de Profeet Mohammed

“Allahumma baraklana fee Rajab wa Sha’ban wa ballighna Ramadan”

Oh Allah, maak de maanden Rajab en Sjabaan gezegend voor ons! En laat ons de maand Ramadan bereiken!

Amin!

En jij?

Nu is het onze beurt en voor ons de tijd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de Ramadan. Laten we samen met de dua van onze geliefde Profeet dit jaar nóg beter dan ooit te voren laten verlopen. Heb jij al nagedacht over hoe jij dit wil gaan doen?