Nieuwe vraag

Driemaal herhalen

“Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet, vzmh, gewend was zijn woorden driemaal te herhalen, zodat de betekenis volledig begrepen werd, en als hij een groep mensen tegenkwam, begroette hij hen drie maal met ‘Assalaamoe alaykoem’.” (Bukhari)